Piispantarkastus

Piispantarkastus Tampereen hiippakunnassa

  • Piispantarkastus tukee seurakunnan osallistumista Kristuksen missioon omalla paikkakunnallaan ja osallisuutta kirkon yhteiseen tehtävään.
  • Piispantarkastus tukee paikallisten verkostoresurssien löytämistä ja vahvistamista.
  • Piispantarkastus on tulevaisuuteen suuntautuva.

Tampereen hiippakunnan piispantarkastukseen kuuluu avauspäivä, matkakumppanuuden päivä, toimintaympäristön tutkiminen, hallinnon ja talouden tarkastus sekä piispanvisitaatio. Piispantarkastuksen eri vaiheisiin kutsutaan mukaan seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä, seurakuntalaisia ja verkostokumppaneita kussakin tilanteessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Piispantarkastuksen kesto voi vaihdella seurakunnan koosta riippuen. Suosituskesto on kuusi kuukautta aloitussunnuntain messusta visitaatioviikonloppuun.

Tämä ohje korvaa kaikki aiemmat ohjeet piispantarkastuksesta Tampereen hiippakunnassa ja on voimassa niissä piispantarkastusprosesseissa, jotka alkavat 1.6.2022 tai sen jälkeen.

Ohjeen sisällys:

  • Piispantarkastus lainsäädännössä
  • Piispantarkastuksen tarkoitus
  • Piispantarkastuksen askeleet
  • Piispantarkastuksen roolit ja vastuut