Piispantarkastus

Tampereen hiippakunnan piispantarkastus on noin puolen vuoden pituinen prosessi, johon kuuluu aina avauspäivä, matkakumppanuuden päivä, toimintaympäristön tutkiminen, hallinnon ja talouden tarkastus sekä piispanvisitaatio. Piispantarkastusprosessin ajaksi kapituli nimeää seurakunnan tueksi konsulttiparin.

Piispantarkastus pidetään kussakin seurakunnassa suunnilleen joka kymmenes vuosi.

Piispantarkastus alkaa piispan vierailulla seurakunnassa 4–6 kuukautta ennen visitaatiota. Piispa osallistuu seurakunnan kanssa messuun. Sen jälkeen seurakuntalaisia kutsutaan yhdessä pohtimaan sitä, miten olisi hyvä suuntautua tulevaisuuteen.

Matkakumppanuuden päivän tarkoituksena on pysähtyä yhdessä työyhteisönä kuuntelemaan Jumalan puhetta. Toimintaympäristön tutkimisen tarkoituksena on ulospäin suuntautuminen ja suuntautuminen ulos tutusta kohti vähemmän tunnettua.

Piispantarkastukseen sisältyy hallinnon ja talouden tarkastus (KJ 18:5), joka suunnataan erityisesti hyvän hallinnon kehittämiseen.

Piispantarkastus huipentuu piispan vierailuun, visitaatioon, seurakunnassa. Riippuen seurakunnan koosta, piispa vierailee paikan päällä kahdesta neljään päivää. Päivien ohjelmaan voi kuulua vierailuja paikkakunnalla sekä työskentelyjä yhdessä työyhteisön ja luottamushenkilöiden kanssa. Vierailu huipentuu piispan messuun, joka on seurakunnan yhteinen juhla.

Seuraavat piispantarkastukset (linkkejä)