Tuomiokapitulin puheenjohtaja

Piispa toimii tuomiokapitulin istuntojen puheenjohtajana.

Tuomiokapituli hoitaa viranomaisena hiippakunnan kirkollista hallintoa ja toimintaa. Se ratkaisee sille määrätyt hallintoasiat ja toimii useitten eri seurakunnallisten päätösten alistusviranomaisena ja ratkaisee niihin mahdollisesti liittyviä lainkäyttöasioita. Tuomiokapitulin tehtäviin kuuluu hiippakunnan papiston henkilöstöhallinto.

Tuomiokapitulin jäseniä ovat puheenjohtajana piispa, varapuheenjohtajana tuomiorovasti, jona toimii tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra, kaksi pappisasessoria, yksi maallikkojäsen sekä tuomiokapitulin lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani (KL 19:2 § 1 mom.). Sihteerinä toimii tuomiokapitulin notaari.

Piispa istuu kokouspöydän päässä kädessään puheenjohtajan nuija.

Tuomiokapitulin nimi juontaa juurensa latinan sanoihin domus capituli. Domus tarkoittaa taloa ja capituli lukukappaletta. Tuomiokapitulissa piispa työtovereineen luki raamatunkappaleita. Tuomiokapitulin kollegion istunto aloitetaan edelleenkin raamatunluvulla.