Vihkimiset ja virkaan asettamiset

Piispa asettaa virkaan kirkkoherrat. Ohjeita kirkkoherran virkaanasettamiseen löytyy täältä:

Piispa vihkii käyttöön kirkot, hautausmaat ja siunauskappelit.

Piispan tehtävänä on myös kirkon pappis- ja diakonian virkoihin vihkiminen eli ordinaatio. Vihkimyksen eli ordinaation antaa sen hiippakunnan piispa, jonka virkaan tai tehtävään vihittävä on saanut kutsun tai tullut valituksi. Tampereen hiippakunnassa vihkimyksiä järjestetään vuosittain kaksi.

Pappisvihkimykseen osallistuminen edellyttää vokaatiota eli kutsua papin virkaan ja piispalle osoitettua kirjallista anomusta. Tampereen hiippakunnassa myös diakonian virkaan vihkiminen edellyttää vokaatiota eli sitä, että jokin Tampereen hiippakunnan alueen seurakunta, seurakuntayhtymä tai kirkollinen järjestö on valinnut ordinoitavan työntekijäksi.

Tampereen hiippakunnassa ordinaatiovalmennus pappis- ja diakonian virkaan järjestetään osana Uusien työntekijöiden valmennusta, johon osallistuvat kaikki kirkon työssä uusina aloittavat/hiljattain aloittaneet työntekijät. Linkin takaa löytyy mm. ohjeita vihkimykseen hakeutuville sekä seuraavien vihkimysten aikataulu.