Ilmastojohtamisen aamupäivän avauspuhe netissä 19.1.2021

Hyvää huomenta ja tervetuloa webinaariin kaikkien järjestävien tahojen puolesta. Tässä kokouksessa yhteistyötä tekevät Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan ELY-keskus, Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskus sekä Tampereen hiippakunta.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on laaja tehtävä, joka vaatii pitkäjänteistä ja yhteistä huomiota. Se haastaa paitsi ihmisten ja heidän yhteisöjensä käytäntöjä myös niiden taustalla olevia vaikuttimia. Se haastaa kirkkoja ja niiden tulkintaa kristillisestä uskosta. Kun luonnontieteet kehittyivät voimakkaasti, niiden selitysvoima otti aineellisen maailman niin hyvin haltuunsa, että teologit perääntyivät ihmisen sielun sisäisiin näkymiin. Teologian ei nähty kykenevän keskusteluun matematiikan, fysiikan tai kemian kaltaisten kovien tieteiden kanssa. Mutta tällöin uskon merkitys kaventui yksilön suhteeksi Jumalaan. Tavoiteltiin jotain korkeampaa, henkistä todellisuutta erotuksena maallisista. Lähimmäksi kumppaniksi tieteiden joukossa tuli psykologia. Huomio kiinnittyi ihmiseen ja hänen hyvinvointiinsa. Samaan aikaan filosofian kehitys johti yhä suurempaan yksilön autonomian korostamiseen. Viime aikoina on kuitenkin tuuli kääntynyt. On alettu nähdä uskon käytännöllinen, yhteiskunnallinen ja ruumiillinen ulottuvuus. Se tuo teologian jälleen vuoropuheluun luonnontieteiden kanssa ja kirkot yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

Koronapandemia testaa parhaillaan ihmiskunnalta pienoiskoossa samoja valmiuksia kuin ilmastonmuutos. Ehkä se onkin sopiva harjoitus suuremman vastustajan voittamiseksi. Kummassakin näkyy poliittisen ja persoonallisen, tai yhteisöllisen ja yksilöllisen yhteenkuuluvuus. Pelkän yksilöitten vapaaehtoisen elämäntapojen muutoksen varaan ei voida juuri laskea, koska yksilöt etsivät omaa onneaan. Tarvitaan kaikkia sitovia poliittisia päätöksiä. Mutta poliittisia päätöksiäkään ei synny ilman yksilöiden persoonallista valveutumista. Ne kietoutuvat toisiinsa. Kirkossakin tulee ymmärtää tämä ja auttaa ihmisiä kääntymään oman autuuden kysymyksistä maailman yhteiseen hyvään. Yhteisistä asioista vastuuseen valveutumisessa tarvitaan taas hengellistäkin viisautta, jota Jumala meille suokoon.

Professori Markku Kulmala on saanut ainakin luonnontieteellistä viisautta. Hän johtaa Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskusta ja kuuluu maailman parhaisiin ilmakehän aerosolien fysiikan ja kemian tutkijoihin. Olemme iloisia saadessamme kuulla huippuasiantuntijaa. Professori Kulmala, olkaa hyvä.