Puhe vuoden 2021 keräyksen päätöstilaisuudessa 14.6.2022

Yhteisvastuukeräyksellä on pitkä perinne ja se on kauan sitten vakiinnuttanut asemansa kirkollisena keräyksenä. Sillä on yhteiskunnallisesti tunnustettu asema. Tasavallan presidentti avaa sen julkisella televisiopuheella, mikä osoittaa ainutlaatuista arvostusta.

Toisaalta vakiintuneisuus merkitsee, että Yhteisvastuukeräys saattaa uutisoinnissa jäädä muiden aiheiden jalkoihin. Se joutuu myös kilpailemaan muiden humanitaaristen keräysten kanssa. Tänä keväänä sota Ukrainassa yllätti; suuri avuntarve havahdutti ihmiset auttamaan sodan jalkoihin jääneitä siviilejä sekä Ukrainasta pakolaisina saapuneita. Tällainen akuutti kriisi saa ihmiset nopeasti avaamaan kukkaronsa. Ylen televisioitu suuri konsertti Ukrainan hyväksi tuotti peräti 6 miljoonaa euroa, mikä on kolminkertaisesti koko viime vuoden Yhteisvastuukeräyksen tulos. Yhteisvastuukeräystä olisi hankala käyttää akuuttien kriisien hoitoon, kun kokonaisuus kohteineen ja tiedotuksineen suunnitellaan jo paljon etukäteen ja rahat voidaan tilittää vasta parin vuoden päästä. Lopputulos kumpanakin koronavuonna oli kuitenkin kohtalainen.

Yhteisvastuukeräyksestä onkin tullut enemmän kuin keräys. Se on kehittynyt seurakuntatoiminnan muodoksi, jonka tehtävänä on myös toteuttaa kirkkona olemisen tarkoitusta. Yhteisvastuukeräyksen voi nähdä hyvin toteuttavan kirkon kymmenvuotisstrategiaa nimeltä Ovet auki. Tämä strategia hyväksyttiin kuusi vuotta sitten ja se on voimassa vuoteen 2026 asti. Uskon kuitenkin, että suunta on silti senkin jälkeen sama, sillä tuo strategia pyrkii ilmaisemaan juuri sitä, mikä on tulevaisuuden kannalta tärkeää.

Strategiassa on useita kohtia, joihin Yhteisvastuu liittyy. Ensimmäinen niistä on Ovet auki ulospäin. Sen yhteydessä muistutetaan, että ”kirkon elämä on missionaarista, siksi on lähdettävä liikkeelle julistamaan ja palvelemaan” ja todetaan, että ”asetumme heikoimpien puolelle ja voimistamme niiden ääntä, joilla sitä ei yhteiskunnassa ole. Kohdistamme diakoniaa entistä vahvemmin sinne, missä vaikeudet kasautuvat tai mihin muu apu ei ulotu.” Toinen kohta osoittaa ihmisten yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon: Ovet auki kaikille. Strategia muistuttaa, että ”jokaisen ihmisarvo on luovuttamaton ja sitä kirkko puolustaa. Kirkko on luonteeltaan kansainvälinen ja kansallisuuksien rajat ylittävä.” Kolmanneksi viittaan vielä strategian kohtaan Ovet auki tulevaisuuteen, sillä sen mukaan ”kunnioitus luomakuntaa kohtaan, kohtuullinen elämäntapa ja vastuullisuus nousevat kirkon perussanomasta”.

Hyvät kuulijat, nämä kirkon strategian kohdat pyrkivät ottamaan huomioon 2020-luvun megatrendit ja globaalit huolenaiheet, kuten ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen ja tuloerojen kasvaminen. Niihin kaikkiin myös Yhteisvastuukeräys pyrkii omalta osaltaan vastaamaan. Mutta näkisin, että keräys voi itse uudistuessa uudistaa myös seurakuntatoimintaa ja vahvistaa ihmisten tietoisuutta ihmiskunnan ykseydestä ja suomalaisten seurakuntalaisten kristillisestä vastuusta maailman yhteisissä haasteissa.

Keräyksen toteutus muuttaa jatkuvasti muotoaan. Se on välttämätöntä keräyksen pysymiseksi mukana kilpailevien hyvien hankkeiden joukossa. Useimmat keräystavat edellyttävät kuitenkin vapaaehtoisten aktiivisuutta jossain muodossa. Listakeräys näyttää jääneen paljolti pois, ovilla ei enää juuri kierretä. Lipaskeräys näyttää toimivan markettien aulassa. Pankkisiirrot ja lahjoitukset ovat tuottaneet hyvin, ja niinkin perinteinen laji kuin myyjäiset näyttää olleen Yhteisvastuukeräyksen kannalta antoisa.

Kaikki nämä perustuvat siihen, että ihmisessä syntyy halu auttaa, halu antaa itsestään ja omastaan, oli se aikaa, rahaa tai vaivaa. Joka tapauksessa lähtökohtana on, että ymmärretään yhteinen vastuu niin läheisistä kuin kaukaisista. Juuri tämän ymmärryksen vahvistamisessa näkisin Yhteisvastuukeräyksellä olevan Suomessa niin kirkossa kuin muussa yhteiskunnassa vähintään yhtä tärkeä, ellei tärkeämpikin merkitys kuin itse keräystuotolla.

Monien muiden keräysten joukossa Yhteisvastuulla on avainasema osoittaa, mitä merkitsee olla kristillinen kirkko. Samalla kun kiitän viimevuotisesta yhteistyöstä, toivotan tämän vuoden keräykselle menestystä ja siunausta.