Puhe Kihniön kirkkoherra Samu Turusen virkaanasettamisessa 10.9.2023

Rakkaat kristityt, Kihniön kirkkoon juhlamessuun kokoontunut kansa. Tänään on kaksikin juhlan aihetta: on piispantarkastuksen päätösmessu ja on kirkkoherran virkaan asettaminen. Nämä kaksi liittyvät toisiinsa, sillä kirkkoherralla on seurakunnassa samankaltainen hengellisen paimenen tehtävä kuin piispalla on hiippakunnassa. Molemmissa tarvitaan taitoa pitää huolta hallinnosta ja johtaa työyhteisöä. Mutta molemmissa tarvitaan myös ihmisten kohtaamista ja kuuntelua ja kykyä näyttää heille hengellistä tietä. Kumpikin hoitaa virkaansa toimittamalla jumalanpalveluksia ja saarnaamalla. Kummankin tehtävä on julistaa Jumalan hyvyyttä hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.

Mutta siinä missä piispan tehtävä koskee hiippakuntaa, kirkkoherra johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa siitä, että Jumalan sanaa julistetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Hänen on pidettävä seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Tänään Samu Turunen asetetaan Kihniön kirkkoherran virkaan. Hän saa vastattavakseen kompaktin kokoisen seurakunnan, jossa ei ole monta palkattua työntekijää, mutta sen sijaan joukko aktiivisia vapaaehtoisia vastuunkantajia. Viime päivien piispantarkastuksessa on tullut hyvin ilmi, että kihniöläiset haluavat antaa aikaansa ja voimiansa yhteisten asioiden hoitamiseen seurakunnassa ja niin rakentaa tämän paikkakunnan tulevaisuutta. Sinulla, Samu, on täällä paljon hyviä yhteistyökumppaneita paikkakunnan muiden toimijoiden joukossa. Se tuli hyvin ilmi, kun toissapäivänä piispan seurue vieraili niin koulussa, kunnanvirastossa kuin liike-elämän edustajien parissa ja kun se tapasi toisia täällä toimivia kristillisiä seurakuntia. Kaikkialla oli hyvä vastaanotto ja halu yhteistyöhön. Sinä olet jo itsekin käynyt tutustumassa moniin paikallisiin toimijoihin ja siten ottanut vastaan heidän kädenojennuksensa.

Sinulla on mielenkiintoinen harrastus, josta eittämättä on hyötyä myös kirkkoherran virassa. Toimit koripallo-otteluissa tuomarina. Tuomarilla on valtaa ja vastuuta, aivan kuten kirkkoherrallakin! Häneltä vaaditaan asioita, joissa on liittymäkohtia kirkkoherralta edellytettäviin taitoihin. Ensinnäkin pelituomarin täytyy olla valppaana. Tulee pitää silmät ja korvat auki, ei unohtua omiin ajatuksiinsa vaan olla mukana pelissä ja koko ajan tapahtumien hermolla. Kirkkoherran on syytä katsella ja kuunnella tarkoin, mitä omalla kentällä tapahtuu, jotta hän voisi tukea ja edistää kunkin työtoverinsa mahdollisuuksia antaa parastaan.

Häneltä vaaditaan reaktionopeutta. Onhan koripallo toki paljon nopearytmisempi peli kuin hitaasti kirkkovuodessa rullaava ja perinteistä rikas seurakuntaelämä, mutta kyllä kirkkoherran on syytä olla selvillä siitä, mitä kirkossa ja yhteiskunnassa tapahtuu voidakseen johtaa Kristuksen antamaa tehtävää muuttuvassa ajassa. Hätäillä ja hötkyillä ei kuitenkaan tarvitse, ei lausua liian pikaisia omia tulkintoja, sillä silloin saattaa peli mennä aivan sekaisin, syntyy epäluottamusta ja tuloksena on vain riitaa ja jakaantumista.

Pelituomarilta vaaditaankin totuuden ja oikeuden noudattamista. Ellei hän toimi tasapuolisesti, hän menettää arvostuksensa ja luotettavuutensa. Kirkkoherrankin tulee edistää yhdenvertaisuutta ja pitää huolta kaikkien oikeudenmukaisesta kohtelusta. Tuomarin tulee kestää painetta ja arvostelua ja häijyäkin huutelua, kun hänen ratkaisunsa eivät aina miellytä. Sellaista palautetta saa joskus kirkkoherrakin.

Mutta ainakin yhdessä asiassa kirkkoherra eroaa pelituomarista. Hänen on pelattava myös itse. Hän ei voi jättäytyä sivuun ja johtaa ikään kuin ei itse olisi vastuussa siitä, mitä tapahtuu. Hänen on annettava itsensä ja tehtävä papin työtä ainakin jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa, sielunhoidossa ja rippikoulussa. Hänen on hoidettava myös omaa hengellistä elämäänsä rukouksella ja sanan lukemisella, jotta hän jaksaisi.

Samu Turunen asetetaan virkaansa kätten päälle panemisella ja rukouksella. Seurakunta on hänet kutsunut, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen. Pyydän nyt notaaria lukemaan viranhoitomääräyksen.