Puhe lähetystyöhön siunaamisessa Mommilan kirkossa Hausjärvellä 6.1.2023

Rakkaat kristityt, Mommilan kirkkoon ja etälaitteiden ääreen kokoontunut seurakunta!

Loppiainen kääntää katseemme Jeesukseen, joka on koko maailman Valo. Hänessä kaikki kansat saavat tulla osallisiksi Jumalan valmistamasta pelastuksesta. Siksi loppiainen on myös lähetyspyhä. Päivän evankeliumissa kuulemme, miten vierailta mailta saapuneet tietäjät löysivät Jeesus-lapsen luo. Usein heidät kuvataan kuninkaina. Siihen antaa syytä tänään kuultava profeetta Jesajan kappale, jonka mukaan kuninkaat kumartavat ja ruhtinaat heittäytyvät maahan maailman Valon edessä.

Miksi nuo tietäjät lähtivät etsimään Kuningasta? He olivat nähneet tähden ja tulkitsivat sen merkiksi. Mutta se tieto toi heidät vain suurin piirtein oikealle suunnalle ja lopulta väärän valtiaan luo. He tarvitsivat tarkempaa tietoa, joka löytyi pyhästä sanasta. Sieltä myös Herodes sai kuulla oikean kylän nimen. Tietäjät olivat tähdistä ennustajia, eivät Raamatun lukijoita. Heidät neuvoi Betlehemiin väkivaltainen ja asemastaan huolestunut kuningas. Silti he löysivät perille ja kumarsivat kuninkaiden Kuningasta. Tietäjät tiesivät ja Herodeskin tunsi, että nyt ollaan jonkin suuren äärellä.

Mitä tämä merkitsee lähetystyön kannalta? On ensinnäkin tunnustettava, että Jumala toimii tutkimattomilla ja yllättävillä, mutta myös luonnollisilla tavoilla. Tietäjiä ohjasi se totuuden ja oikeuden jano, jolla he etsivät maailmalle suurta tulevaisuutta. Niin tekevät kaikki, jotka tieteen, taiteen, politiikan ja uskonnonkin avulla pyrkivät kohti hyvää, totta ja oikeaa, kuuluivat he mihin kansaan tai kulttuuriin tahansa. Jumala jo kutsuu heitä, ja heillä on sisäinen suuntautuminen kohti Pyhää, vaikka eivät itse tunnistaisi tavoittelevansa elävää Jumalaa ylimpänä hyvyytenä, totuutena ja oikeutena.

Toiseksi on nähtävissä, että myös verenhimoinen tyranni ja Jumalan vastustaja voi tahtomattaan ja tietämättään olla Jumalan työkaluna, kun suuret maailmanhistorialliset tapahtumat pyörivät ajassa ja paikassa huomaamattoman pieninä rattaina. Jumalalla on suunnitelma ja aikataulu valtakuntansa toteuttamiseksi, ja sen palvelukseen hän voi ottaa kenet tahtoo.

Kolmanneksi kuitenkin näemme, että ihmiseksi syntynyt Jumalan Poika löytyy vain, kun häntä etsitään sanan osoittamasta suunnasta. Maailman valtias ei löydy maallisten valtiaiden palatseista. Hän on kätkeytynyt pienuuteen, heikkouteen ja köyhyyteen. Hänet löytääkseen joutuu etsimään loiston ja kunnian vastakohdasta, ei voimasta ja vahvuudesta vaan pilkasta, häväistyksestä ja jopa ristin kärsimykseen antautumisesta.

Niin oudosta paikasta ei ihminen luonnostaan etsisi Jumalaa, vaikka tietäisi häntä jostain hakea. Ihminen etsii kaipuunsa täyttäjää mieluummin sieltä, missä ei ole vääryyttä, väkivaltaa, kärsimystä eikä kuolemaa. Mutta kun hän itse joutuu sellaista kohtaamaan, hän ehkä ymmärtää juuri siellä huutaa avuksi Häntä, joka on jo ristillä kärsinyt. Ristiltä voi johtaa Jumalaa etsimään vain erityinen sana, Pyhä evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Siksi Jumala erityisellä tavalla kutsuu, varustaa ja lähettää valtakuntansa palvelijoita.

Tänään kuusi uutta lähettiä siunataan tehtäviinsä apostoliseen tapaan kätten päällepanemisella ja rukouksella. He ovat kuulleet ja ottaneet vastaan Jumalan kutsun ja lähtevät sanoin ja teoin osoittamaan tietä Kristuksen luo. Kuulemme nyt heidän nimensä ja tehtävänsä.