Saarna Ypäjän piispantarkastuksessa 25.1.2015

 

Evankeliumi Mark. 1: 29–39

Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja hän alkoi palvella vieraitaan.

Illalla, auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet.

Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle: ”Kaikki etsivät sinua.” Mutta Jeesus sanoi: ”Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen.” Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä.

 

Hyvät seurakuntalaiset, teille on jaettu tämä lukemani evankeliumi paperilla. Huomaat, että siinä on kolme tekstikappaletta. Katsele näitä kappaleita. Lue niitä hiljaa mielessäsi. Niistä muodostuu kokonaisuus, yhtenäinen kertomus. Mutta kussakin osassa on jotain kokonaisuuden kannalta olennaista ja muita osia tärkeämpää. Mieti, missä näistä kolmesta osasta on sinun mielestäsi tämän evankeliumikatkelman tärkein asia ja mikä se on. Kun olet sellaisen valinnut, ole hyvä ja kerro se vierustoverillesi. Vaihtakaa penkissä muutama ajatus siitä, miksi valitsit yhden kohdan muiden edelle.

***

Kuka löysi olennaisen ja tärkeän sanoman ensimmäisestä osasta? Millaisen? Entä toisesta? Kolmannesta?

***

Tämä evankeliumikatkelma on otettu aivan Markuksen ensimmäisestä luvusta. Tapahtumat ovat kaikki vasta alussa. Jeesus on juuri aloittanut julkisen toimintansa. Nämä käsillä olevat sanat ovat alkua hänen maineensa leviämisessä ja toimintansa laajenemisessa.

Ensimmäisen luvun alkuosassa kerrotaan Jeesuksen tulleen Johanneksen kastamaksi, heti sen jälkeen vetäytyneen erämaahan koeteltavaksi ja pian sen jälkeen aloittaneen julistustyönsä samoin kuin Johannes. Hän kehotti Johanneksen tavoin: kääntykää ja uskokaa! Jumalan valtakunta on tullut lähelle, sen aika on nyt koittanut. Ensi töikseen Jeesus kutsuu järven rannalta kalastajia seuraajikseen: Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. (Mark. 1:17)

Sen jälkeen hän menee rannan tuntumassa olevaan pieneen Kapernaumin kaupunkiin ja osallistuu jumalanpalvelukseen sen synagogassa. Siellä hän ei istu syrjässä vaan opettaa niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat (Mark 1:22). Heti ilmaantuu mies, joka pahan hengen vallassa ryhtyy vastustamaan Jeesusta. Mutta Jeesus käskee hengen lähteä pois miehestä, ja tämä vapautuu. Kaikki hämmästyvät tämän nähdessään: Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla. Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee. (Mark. 1:27)

Jeesuksen uudet opetuslapset, veljekset Simon ja Andreas kutsuvat hänet kotiinsa. Siitä seuraavat tänään luettujen kappaleiden tapahtumat. Kolmen kappaleen sarjassa on kussakin tärkeitä osia kokonaisesta kertomuksesta, joka koskee ensin Jeesuksen omaa tehtävää ja välittömästi myös hänen oppilaidensa tehtävää. Siksi se koskee myös meitä. Löydämmekö siitä itsemme?

Tämän päivän evankeliumi ei puhu vain siitä, miten asiat olivat Jeesuksen aloittaessa toimintaansa. Se puhuu myös siitä, mikä on Ypäjän seurakunnassa tärkeää. Sitä on hyvä katsella samoilla silmillä, joilla olemme toimittaneet Ypäjällä piispantarkastusta. Mihin tämä evankeliumi kutsuu ja lähettää meidät tänään?

Ensimmäisessä kappaleessa Jeesus siirtyy oppilaineen suoraan jumalanpalvelusta ihmisen palveluun. Hän menee vierailulle kotiin ja tapaa siellä sairaan ihmisen. Jumalanpalvelus ei jää taakse, kun synagoga jää taakse, vaan se jatkuu sellaisen ihmisen parantamisena, joka ei sinne itse päässyt. Mitä tämä voisi merkitä Ypäjän kirkossa kävijöille ja täältä jumalanpalveluksesta lähteville? Onko tässä kunnassa koteihin sidottuja lähimmäisiä, jotka vain odottavat, että joku tulisi ja ottaisi heitä kädestä, ehkä myös auttaisi ylös?

Toisessa kappaleessa Jeesuksen maine parantajana on jo kiirinyt kaikkien korviin. Pietarin anoppi ei voi jäädä viimeiseksi parannetuksi. Yhtäkkiä huomataan, miten monet tarvitsevat apua. Ovella tungeksitaan yömyöhään. Koko kaupungin sanotaan olevan liikkeellä. Nähdäänkö tällaista Ypäjällä? Onko täällä niitä, joissa herää jano elävän Jumalan puoleen, kun he saavat kuulla siitä, mitä Hän saa aikaan? Onko täällä suurin joukoin sellaisia, jotka kaipaavat erilaisiin elämänsä vaikeuksiin apua ja etsivät sitä seurakunnasta?

Kolmannessa kappaleessa yö ei ole vielä kokonaan ohi, mutta on sentään päästy vähäksi aikaa levolle. Jo ennen aamua Jeesus hiljaisesti poistuu ja menee yksinäisyyteen. Hän ei voi jäädä Kapernaumiin. Ehkä hänen aikansa ei riitä kaikille sen kylän ihmisille. Oman tekemisensä sijasta hän sysää liikkeelle uudistuksen, joka tempaa mukaansa ja laajenee.

Jeesuksen oppilaat löytävät hänet yksinäisyydestä ja yrittävät houkutella häntä takaisin, sillä ”kaikki” etsivät häntä. Mutta Jeesus estääkin myös oppilaitaan palaamasta Kapernaumiin. Hän vie heidät mukanaan pois, toisiin kaupunkeihin. Siellä on hoidettava samaa tehtävää, on saarnattava sanaa, parannettava sairaita ja ajettava pahuuden valtaa pois.

Jeesuksen opetuslapsilta edellytetään joustavuutta ja kykyä lähteä liikkeelle. Heidän osansa on liittyä Jeesuksen tehtävään ja ottaa se hoitaakseen hänen kanssaan. He eivät voi enää palata takaisin, he ovat jättäneet veneensä ja verkkonsa, Pietari on jättänyt perheensäkin. Heidän on mentävä eteenpäin, sillä nyt on koittanut aika. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Onko tämä myös Ypäjän seurakunnan tehtävä? Onko täälläkin aika mennä eteenpäin, julistaa uudella innolla hyvää uutista Jumalan rakkaudesta? Lähdetäänkö täälläkin osoittamaan sitä rakkautta, jolla Jeesus rakastaa?

Kristuksen kirkolla on maailmassa tehtävä. Sillä on missio eli lähetystehtävä. Se lähtee myös omista huoneistaan ulos, menee vieraiden luokse ja toisiin kyliin. Onhan se saanut itse Jumalalta Kristuksen rakkauden, jota se lähtee lahjoittamaan muille. Sen seurakunta aloittaa omista kylistään, täältä, missä tutut ja tuntemattomat ihmiset kaipaavat Jumalan rakkautta, uutta toivoa ja uutta voimaa elämäänsä. He kaipaavat saada kokea, että Jumalan valtakunta on tullut heidän luokseen.

Seurakunnan uudet luottamushenkilöt ovat yhdessä työntekijöiden kanssa avainasemassa, kun Ypäjällä suunnitellaan ja toteutetaan Kristuksen kirkon moninaisia tehtäviä. Pyydän nyt tehtäviinsä siunattavia luottamushenkilöitä astumaan alttarikaiteen ääreen.