Puhe Kansanlähetyksen toiminnanjohtaja Daniel Nummelan tehtävään siunaamisessa Hausjärven kirkossa 9.1.2021

Kristillinen seurakunta. Äskettäin, loppiaispäivänä kuultiin jumalanpalveluksissa lukukappale apostoli Paavalin ensimmäisestä kirjeestä Timoteukselle, sen kolmannesta luvusta (1.Tim 3:16):

”Me tunnustamme, että meidän uskomme pyhä salaisuus on suuri:
Hän ilmestyi ihmisruumiissa,
hänet julistettiin vanhurskaaksi Hengen voimasta,
enkelit saivat hänet nähdä,
hänestä saarnattiin kansoille,
häneen uskottiin maailmassa,
hänet korotettiin kirkkauteen.”

Nämä jylhän vaikeatajuisilta kuulostavat rivit ovat alkukristillinen hymni, ylistyslaulu, ja samalla myös pieni uskontunnustus. Runollisessa muodossa tässä kootaan se, mitä Jeesus Kristus on ja merkitsee. Hän on omassa persoonassaan ilmoittanut Jumalan totuuden maailmalle, ja nyt hän hallitsee kaikkivaltiaana. Näin tämä kirjeeseen sisällytetty hymni ilmaisee evankeliumin totuuden, joka keskittyy Kristukseen. Hänessä on tuo suuri ”uskomme pyhä salaisuus”, kuten Paavali kirjeessään nuorelle kaitsijalle lausui. Nämä sanat puhuvat suoraan myös lähetyksestä, maailman kansoille saarnaamisesta.

Hymnin vertailukohtana ja kenties mallina antiikin maailmassa olivat kuninkaan kruunaamista tai valtaistuimelle nousua kunnioittavat ylistyslaulut. Sellaisesta on kysymys myös tässä, mutta paljon enemmästä ja laajemmin vaikuttavasta kuin yhdessäkään maalliselle hallitsijalle sepitetyssä hymnissä. Kun tarkkaan kuuntelee, huomaa, että näissä sanoissa lausutaan Pyhän Kolminaisuuden eri persoonien salaisuus vuorottaisilla riveillä, joissa aina vastakohtapareittain ilmaistaan taivaallisen suunnitelman toteutuminen maan päällä: Jeesuksessa Jumala ilmestyy kuolevaisena ihmisenä, mutta hänet nostetaankin kuolleista Pyhän Hengen voimasta; häntä taivaan enkelitkin palvovat, mutta hänestä saarnataan ihmisille; niin että tässä maailmassa voi häneen uskoa, vaikka hän hallitsee nyt kirkkauteen korotettuna Isän rinnalla. Totisesti, ”uskomme pyhä salaisuus on suuri”, ja joka siitä pääsee osalliseksi tai siihen edes kurkistamaan, tulee valaistuksi, jopa kirkkaudesta häikäistyksi.

Jumala tekee jatkuvasti työtä maailmansa hyväksi. Hän on kaikissa kolmessa persoonassaan suuntautunut maailmaan päin ja tekee suuria pelastustekoja, alkaen maailman luomisesta. Jumala pitää kaikkea yllä ja lahjoittaa koko ajan kaikkinaista hyvyyttä. Hän on myös valmistanut maailmalle lunastuksen, jossa kaikki saa täyttymyksensä ja pääsee vajavaisuudestaan, onnettomuudestaan ja synnin tuomasta turmeluksestaan.

Tämän kaiken Jumala on kätkenyt Poikaansa Jeesukseen. Mutta se on salaisuus, se on kätketty. Sitä ei päältä katsoen näe eikä arvaa. Sitä täytyy etsiä ja sitä täytyy tutkia. Täytyy tehdä niin kuin muinaiset idän viisaat, jotka taivaan merkkejä lukemalla päättelivät, että suuri kuningas on syntynyt. Mutta hekään eivät oikopäätä tienneet, missä tämä valtaan nouseva hallitsija on tai millainen hän on. Heidän oli lähdettävä etsimään seuraten sitä tietoa, joka heillä tähdistä päätellen oli. Se vei heidät inhimillisesti katsoen todennäköiseen osoitteeseen eli istuvan kuninkaan palatsiin, mutta se oli harhaan osunut arvaus. Lopulta heidän oli kuunneltava Jumalan puhetta Pyhissä kirjoituksissa. Niin he myös löysivät kuninkaan ja osoittivat hänelle kunnioitustaan heittäytyen maahan palvomaan häntä, vaikka kyseessä oli köyhän perheen pikkuinen vauva riepuihinsa käärittynä ja karjan kaukaloon oljille laskettuna. Mutta kyseessä olikin salaisuus, jota eivät viisaimmatkaan voineet selittää; se heidän oli vain uskottava, päänsä tämän mitättömältä näyttävän kaikkivaltiaan edessä maahan asti painettava ja lahjansa hänelle annettava.

Sinä, Daniel, olet myös jokin aika sitten palannut itäisiltä mailta. Lähdit lähetystyöhön Japaniin jo kauan sitten, melko pian papiksi vihkimisesi jälkeen. Nuo vuodet ovat sinulle antaneet paljon kokemusta niin pappina toimimisesta kuin lähetystyöstä toisenlaisen kulttuurin keskellä. Ne ovat epäilemättä auttaneet sinua näkemään hengellistä kaipuuta niin hyvinvoinnin kuin puutteiden ja vaikeuksien keskellä sekä toisaalta ohjanneet syventymään siihen, mitä annettavaa Jumalalla on nimenomaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala, joka taivaallisena Isänä antaa monenlaista inhimillistä hyvää, antaakin ihmiseksi syntyneessä Pojassaan sellaista hyvää, jonka vain Pyhä Henki voi tehdä ihmiselle tunnistettavaksi ja uskon lahjana tunnustettavaksi.

Mutta kokemuksen lisäksi olet kiinnittänyt huomiosi teologiseen tutkimustyöhön. Olet laatimassa väitöskirjaa Kevin Vanhoozerin käsityksestä Jumalan ilmoituksesta. Minulle tämä sinun teemasi jäi mieleen jo silloin, kun olit hakemassa pappisvihkimystä reilut 12 vuotta sitten. Se teki vaikutuksen! Vanhoozerin mukaan Raamatussa Jumalan puhe on tekoja ja teot puhetta. Jumalan ilmoitus toteutuu sanomisen ja toimimisen draamana, joka Vanhoozerin mukaan osoittaa samalla uskon sisällön, kristillisen opin, eli sen evankeliumin, jota meidät on kutsutut julistamaan. Pelastustekojen ja sanojen draama jatkuu kirkossa sen missiossa, jonka kautta ihmiset pääsevät liittymään tuohon kristillisen opin draamaan.

Kun nyt astut Suomen evankelis-luterilaisen Kansanlähetyksen johtoon, sinulla on hyödyllistä kokemusta ja jäsentynyttä tietoa, joka auttaa sinua. Sinä saat tehtävän, jossa seurakunnat luottavat sinuun ja rukoilevat niin sinun kuin työtoveriesi puolesta. Sinä olet omalla paikallasi Kristuksen todistaja ja teet mahdolliseksi, että kirkko voi tämän järjestön avulla todistaa Kristuksen evankeliumista sanoin ja teoin lähellä ja kaukana.

Kansanlähetys on kirkon lähetysjärjestö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat tekevät sen kanssa sopimuksia ja toteuttavat omaa lähetystehtäväänsä sen avulla. Vaikka operatiivisena toimijana on Kansanlähetys, varsinaisena lähetyksen subjektina on kirkko ja sen seurakunnat, viime kädessä kuitenkin se Herra Kristus, joka on perustanut kirkkonsa oman työnsä välikappaleeksi maailman pelastuksen tähden.

Samaan suuntaan ohjaa myös apostoli Paavali tänään lukemassani Timoteuskirjeen kohdassa, tai oikeastaan juuri ennen sitä. Nimittäin siinä Paavali puhuu ”Jumalan seurakunnasta, joka on totuuden pylväs ja perustus” (1.Tim. 3:15). Ei ole tarpeen eritellä, tarkoittaako hän juuri sitä seurakuntaa, jossa Timoteus palvelee, vai täällä Hausjärven kirkossa tai kenties Ryttylän lähetyskeskuksessa jumalanpalveluksiin kokoontuvaa seurakuntaa vai suorastaan Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa. Kyseessä on joka tapauksessa se Kristuksen perustama kirkko, joka kaikkialla maailmassa evankeliumia hänestä julistaa.

Mitä merkitsee, että kirkko on ”totuuden pylväs ja perustus”? Kristuksen kirkko on järjestäytynyt sanan ja sakramenttien ympärille, sillä ovat virat ja jumalanpalvelus. Mitkä ovat pylvään ja perustuksen tehtävät? Perustuksen tehtävänä on kestää ja pylvään tehtävä kannatella. Kristuksen kirkko ei katoa, koska se on hänen perustamansa. Sillä on Kristuksen lupaus, jonka mukaan hän on omiensa kanssa ”kaikki päivät maailman loppuun asti” (Matt. 28:20). Totuuden pylväänä kirkko Kristuksen käskyn mukaisesti kannattelee evankeliumin saarnaamista kaikkien kansojen kuultavaksi. Tätä tehtävää Kristuksen kirkko tekee lukemattomien ihmisten välityksellä kaikkialla maailmassa. Niin se saattaa yhä uusia sukupolvia mukaan pelastuksen draamaan, osalliseksi Jumalan suurten tekojen sarjasta.

Rakkaat kristityt. Daniel Nummela on ottanut vastaan kutsun pyhän salaisuuden saarnaajaksi. Tänään hänet siunataan lähetysjohtajan tehtävään kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Kuulemme nyt hänen saamansa valtuutuksen.