Puhe Messukylän kirkkoherra Juha Itkosen virkaan asettamisessa Aitolahden kirkossa 9.8.2020

Rakkaat kristityt. Tänään vietetään Messukylän seurakunnassa suurta juhlaa. Valitettavasti kaikki halukkaat eivät ole voineet kirkkoon lähteä, koska edelleen on pidettävä turvallisia välimatkoja. Mutta rukous ylittää korkeimmatkin esteet ja suurimmatkin välimatkat. Tätä messua voi seurata netissä, niin kuin keväällä opittiin. Tuolloin opittiin myös, miten tärkeää on pysyä seurakunnan hengellisessä yhteydessä. Alettiin kaivata kirkkoon ja ehtoolliselle. Pikkuhiljaa on päästy takaisin. Kirkkoherran vaihtuminen Messukylän seurakunnassa osui harmillisesti juuri tähän rajoitusten aikaan. Pois lähtevää ei päästy kädestä tervehtien saattamaan eikä myöskään uutta päästä kädestä vastaanottamaan.

Kirkkoherran virka on kuitenkin avainasemassa seurakunnan kannalta. Hänen tehtävänään on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa siitä, että Jumalan sanaa julistetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Tänään Juha Itkonen asetetaan Messukylän seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu apostolisen perinteen mukaisesti kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Erikoinen piirre on, että uusi kirkkoherra ei ole aivan ensimmäinen Juha tässä virassa. Oikeastaan täällä on ollut pelkästään J-kirjaimella alkavia kirkkoherroja jo yli neljänkymmenen vuoden ajan! Jos lasketaan täältä Aitolahdesta alkaen, päästään peräti viiteenkymmeneen vuoteen. Messukylässä on ollut Jouko, Juhani, Juha, Jari, Juha, ja taas tulee Juha. Kuusinkertainen iso-J-linja! Ehkä Jiistä voisi lukea jotain kirkkoherran tehtävästä: hänen tehtävänsä on olla Jumalan asettamana Jeesuksen asialla.

Siihen sinulla, Juha, on kyllä valmiuksia. Olet toiminut pappina, kirkkoherran sijaisena ja nyttemmin myös tuomiokapitulin asessorina. Sinulla on kokemusta ja oppineisuutta. Erityisesti olet teologian opinnoissa syventynyt kysymyksiin, jotka koskevat ihmisten kohtaamista heidän elämänsä vaikeina, surun hetkinä. Sinä osaat kuunnella ja tiedät, että ihmiset tarvitsevat aikaa. He tarvitsevat Jumalan rakkautta, Jeesuksen osoittamaa kärsivällisyyttä.

Mutta j-kirjaimesta voidaan johtaa muutakin. Kirkkoherran tulee toimia johtajana. Sinun tulee tietää, mikä on tärkeää ja mihin suuntaan seurakuntaa tulee kehittää. Esimiehenä sinun tulee osata toimia työtovereiden ja luottamushenkilöiden kanssa niin, että seurakuntalaisten omat parhaat lahjat pääsevät käyttöön yhteiseksi hyväksi. Nykypäivän johtajat ovat mahdollistajia. Takavuosina yksi edeltäjistäsi toi Viroon suuntautuneelta matkalta työhuoneensa ovenpieleen kilven, jossa luki ”juhataja”. Juhan tehtävä on täällä olla johtaja. Siihen sinulla on myös valmiuksia, niin päättäväisyyttä kuin pitkämielisyyttä.

Tärkeintä on kuitenkin, että virassasi noudatat sitä, mitä kuulemme tänään luettavassa evankeliumissa Jeesuksen opetuksessa: ”Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi.” Sinut asetetaan suuressa seurakunnassa paljon haltijaksi. Pysy siis uskollisena ja luotettavana.

Seurakunta on kutsunut sinut ja tuomiokapituli antanut sinulle viranhoitomääräyksen. Pyydän nyt notaaria lukemaan viranhoitomääräyksen.