Puhe kirkkoherra Jorma Pitkäsen virkaan asettamisessa Hämeenkyrössä 12.5.2019

Rakkaat kristityt. Hämeenkyrön seurakunnassa vietetään tänään juhlaa. Uusi kirkkoherra asetetaan virkaansa. Tänään katsellaan eteenpäin odotuksin ja mielenkiinnolla, mutta myös rukouksin ja luottamuksella. Onhan kirkkoherran vaihtuminen hetki, jolloin edessä aukeaa monia mahdollisuuksia – mahdollisuuksia käynnistää jotain uutta, mahdollisuuksia ratkaista jotain avoimeksi jäänyttä, mahdollisuuksia kehittää jotain aiemmin vaille huomiota jätettyä. Kirkkoherra on avainasemassa hänen johtaessaan seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaisesti.

Nämä eivät ole aivan pieniä tehtäviä. Kirkkoherralla on sekä hengellistä että hallinnollista vastuuta. Yhtäältä hänen odotetaan olevan helposti lähestyttävä sielunpaimen, joka viihtyy ihmisten parissa kuunnellen ja rohkaisten heitä. Mutta samalla hänen odotetaan olevan tavoitteellinen näkijä, joka tietää mihin suuntaan seurakunnan työtä on kehitettävä. Jotta hän siinä onnistuisi, hänen odotetaan olevan lisäksi taitava henkilöstöjohtaja, joka saa työyhteisönsä sitoutumaan yhteisiin päämääriin ja saa niin työntekijöistä kuin vapaaehtoisista vastuunkantajista houkuteltua esiin parhaat ominaisuudet. Eikä ole väärin odottaa kirkkoherran olevan myös Hengen täyttämä evankeliumin julistaja.

Tänään kuullaan messussa Jeesuksen arvoitukselliset sanat ”vielä vähän aikaa, ettekä te näe minua, taas vähän aikaa, ja te näette minut jälleen.” Tuota lausetta ihmettelivät Jeesuksen opetuslapset, jotka sanoivat toisilleen, että ”ei häntä ymmärrä”. Odotan kiinnostuksella, mitä uusi kirkkoherra tästä Johanneksen evankeliumin kohdasta tänään saarnaa! Ainakin ne kuvaavat sitä, millaisena myös kirkkoherra seurakunnalleen näyttäytyy – välillä hän on yhdessä roolissa, välillä taas toisessa. Yhdelle hän näyttäytyy pappina, toiselle pomona, kolmannelle puheenjohtajana. On monta tulokulmaa kirkkoherran virkaan, ja näiden yhdistäminen ei ole helppoa. Vanhan vitsin mukaan pappi on kuutena päivänä viikossa näkymätön ja seitsemäntenä käsittämätön.

Sinä, Jorma, olet kuitenkin jo kokenut kirkkoherran viran hoitaja. Olit Jämijärvellä monta vuotta, ja vaikka se oli Hämeenkyröä paljon pienempi seurakunta, se on opettanut perusasiat viranhoidosta. Sinä olet ollut pappina niin kaupungissa kuin maalla, ja tiedät, millaisten elämänkysymysten parissa Hämeenkyrössä elellään. Sinä olet myös hankkinut oppineisuutta tutkimalla erään herätysliikejulistajan teologiaa. Sinulle lienee auennut, että vaikka Jumala toimii ihmisten kanssa yksilöllisesti, hänen tehtäväksi antamaansa asiaa hoidetaan kirkossa järjestelmällisesti. Tämä pitää paikkansa kirkkoherran eri rooleissa, niin hänen hallinnollisissa ja hengellisissä kuin henkilöstöön liittyvissä tehtävissään. Uskon sisältöä voidaan tutkia älyllisesti ja ymmärryksellä, ja Jumalan sanaa voidaan saarnata selkeästi ja uskottavasti, ja seurakuntaa voidaan johtaa niin, että se toimii Kristuksen rakkauden välikappaleena Hämeenkyrön ihmisten parhaaksi. Siihen me rukoilemme kirkkoherralle Pyhän Hengen viisautta. Pyydän nyt notaaria lukemaan viranhoitomääräyksen.