Puhe kirkkoherra Sari Kuirinlahden virkaanasettajaisissa Salpausselän kirkossa 8.1.2017

Uusi kirkkoherra on nyt asetettu virkaansa. Hänen ja hänen läheistensä puolesta rukoiltiin messussa. Hänet siunattiin tehtäviinsä apostolisen perinteen mukaisesti kätten päälle panemisella. Lisäksi hän on juhlassa kuullut monia viisaita ja rohkaisevia sanoja, niin puheissa, musiikissa kuin runoissa. Ne hän on saanut ottaa vastaan iloisena, sillä kaikki ne ovat olleet merkkejä siitä, että hänet on otettu rakkaasti vastaan ja että häntä tahdotaan tukea hänen tehtävissään, aivan kuten messussa seurakuntaa kehotettiinkin.

Sinä, Sari, olet saanut monia lauseita sydämeesi kätkettäviksi. Niitä voit myöhemmin Marian tavoin tutkiskella. Kaikki eivät suinkaan aukea heti. Vasta aika ja uudet tilanteet antavat kaikupohjaa, jota vasten ne ymmärretään ehkä uudella tavalla. Sinulla on kuitenkin jo paljon kokemusta erilaisista seurakunnista, niin etelästä kuin pohjoisesta sekä myös kaukaa lännestä; miksei työ sujuisi siis täällä Päijät-Hämeessäkin.

Mutta ensi kertaa sinä astut virkaan, jossa on vastuu suuresta ja monipuolisesta kokonaisuudesta. Ison työyhteisön johtaminen osana seurakuntayhtymää tuo eteesi uusia haasteita. Sinä siirryt seurakuntatyötä tekevän papin virasta kirkkoherran virkaan. Se merkitsee, että joudut tasapainottelemaan papin perustehtävien sekä koko seurakuntatyötä johtavan päällikön tehtävien välillä.

Moni haluaa toki nähdä sinut edelleen papin töissä: toimittamassa jumalanpalveluksia täällä kirkossa, kastamassa, vihkimässä ja hautaamassa. Ne myös varmasti tuottavat sinulle itsellesikin iloa ja tyydytyksen tunnetta mielekkäästä työstä, niin pappi voi kokea juuri papin työstä. Näin kuvittelen siitä, mitä olen sinun persoonallisuuttasi viimeisten parin kuukauden aikana oppinut tuntemaan.

Mutta samalla on ymmärrettävä, että kirkkoherran tulee viihtyä myös toimistossa. Hänellä on hallinnollisia tehtäviä, joita hän ei voi siirtää toisille. Hänellä on työn suunnitteluun ja tulevaisuuden valintoihin liittyviä strategisia valintoja mietittävänään. Hänellä on henkilöstön hyvään johtamiseen liittyviä haasteita, ja häneen kohdistuu työtovereidensa kuuntelemiseen, rohkaisemiseen ja tukemiseen liittyviä odotuksia. Kaiken tämän lisäksi hänestä tehdään julkisuudessa pelkistettyjä päätelmiä siitä, millainen on Salpausselän seurakunta ja jopa millainen on kirkko. Eivät ole aivan pienet kirkkoherraan kohdistuvat odotukset.

Apostoli Paavali antoi sopivan nelikohtaisen ohjeen Timoteukselle, joka ryhtyi seurakunnan kaitsijaksi: Mutta pysy sinä järkevänä kaikissa tilanteissa, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät. (2. Tim. 4:5) Vain neljä kohtaa: pysy järkevänä, kestä vaivat, julista evankeliumia ja hoida virkasi tehtävät – siitä se sitten lähtee.

Yksi ensimmäiselle loppiaisen jälkeiselle sunnuntaille osoitetuista Raamatun lukukappaleista on pitkähkö kappale Apostolien tekojen 8. luvusta. Sitä ei tänään luettu messussa, vaikka siihen Sari saarnassaan jo viittasikin. Siinä on kysymys nuoren kirkon lähetystyöstä ja ihmisen kohtaamisesta sillä tavoin, että hänessä syntyy usko Kristukseen, hänet kastetaan ja hän tahtoo jatkaa matkaansa iloiten Kristuksen opetuslapsena. Tässä kappaleessa on kysymys äskettäin virkaan valitun henkilön toiminnasta Jumalan Pyhän Hengen johdattamana, mutta kuitenkin omaa päättelykykyään käyttämällä.

Paria lukua aiemmin Filippos on kätten päälle panemisella asetettu tehtäviinsä yhdessä kuuden muun hyvämaineisen miehen kanssa (se oli sitä aikaa). Sitten Pyhä Henki lähettää Filippoksen autiolle tielle, jolla tämä pian kohtaa etiopialaisen hoviherran. Etiopialainen lukee vaunuissaan pyhiä Kirjoituksia, ja Filippos ryhtyy niitä hänelle selittämään mainituin seurauksin.

Tässä kappaleessa on mielenkiintoista se, että ensin Jumala lähettää Filippoksen tuolle Gazan tielle ja sen jälkeen antaa hänelle vain ohjeeksi mennä ohi kulkevien vaunujen lähelle ja pysytellä niiden vierellä. Ei sen enempää. Mennä lähelle ja pysytellä vierellä. Siinä Filippos kuunteli luentaa, osallistui keskusteluun ja sai tilaisuuden julistaa evankeliumia Kristuksesta.

Sinut, Sari on nyt Jumala johdattanut tähän seurakuntaan. Edelleen hänen Henkensä antaa sinulle neuvon: mene lähelle ja pysyttele vierellä. Ole avoinna kohtaamillesi ihmisille. Sinulle aukeaa ovia ja ikkunoita heidän elämäänsä ja saat lahjojesi, tietojesi ja taitojesi mukaisesti vakuuttaa Jumalan rakkautta, jota hän on osoittanut Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä koskee niin seurakuntalaisia kuin tämän kaupungin asukkaita kuin omaa työyhteisöäsi.

Sinä saat tehdä työtä Jumalalle rakkaitten ihmisten parissa; ihmisten, jotka janoavat kokea enemmän Herran hyvyyttä sekä haluavat itsekin antaa lahjansa Herran palvelukseen – enkä tässä Herralla tarkoita kirkkoherraa. Siunatkoon Herra Kristus sinua runsaasti lahjoillaan.