Piispan puhe kirkkoherra Jorma Pitkäsen virkaan asettamisessa Jämijärvellä 19.5.2013

Rakkaat kristityt, Jämijärven seurakuntalaiset. Tänään vietämme helluntain juhlaa. Kiitämme Jumalaa Pyhän Hengen lahjasta. Helluntaina Jumala vahvisti apostolit todistamaan rohkeasti hänen suurista teoistaan. Henki synnytti kuulijoissa uskon ja niin syntyi kristillinen seurakunta. Tänäänkin me rukoilemme, että Henki vahvistaisi Jämijärven seurakuntaa.

Jumala on asettanut erityisiä tehtäviä seurakunnan rakentumista varten. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Tänään asetetaan Jorma Pitkänen Jämijärven seurakunnan kirkkoherran virkaan. Se tapahtuu kättenpäällepanemisella ja rukouksella. Sinä, Jorma, olet jo pitkään hankkinut papinviran kokemusta Tampereen Pyynikin seurakunnassa. Se on piispan kotiseurakunta. Siellä olen tullut tuntemaan sinua. Täällä Jämijärvellä olen vieraillut muutamia vuosia sitten. Uskon, että molemmat osapuolet sopivat yhteen, seurakunta ja sinä. Jämijärvi saa sinusta monipuolisen ja tehtäviinsä paneutuvan paimenen. Sinulle oli Pyynikissä tärkeää saada työskennellä lasten ja nuorten parissa. Sinulla on myös musiikillisia lahjoja. Sinulla on kiinnostusta opiskeluun, mistä kertoo vain reilu viikko sitten tarkastettu väitöskirjasi. Sinulla on sydäntä ja rakkautta kaikenlaisia seurakuntalaisia kohtaan. Kaikesta voi päätellä, että sinä haluat olla hengellinen kaitsija seurakunnassasi.

Sinun tuoreessa väitöskirjassasi käsitellään uskoa kahdessa merkityksessä. Yhtäältä puhe on Jumalan armoa ikävöivästä uskosta, toisaalta taas varmuuteen päässeestä uskosta. Usko on yhtäältä arkuutta, epävarmaa, heikkoa ja kaipaavaa, toisaalta taas varmuutta ja levollista luottamusta sekä pelastuksen omistamista. Myös kirkkoherran työ sisältää vastaavan jännitteen. Yhtäältä tuntee epävarmuutta omista voimistaan, tiedoistaan ja taidoistaan, mutta toisaalta saa myös nauttia ilosta, jota kokee, kun saa olla varma työnsä merkityksellisyydestä.

Helluntaipäivän evankeliumissa Jeesus puhuu Pyhän Hengen työstä. Hän kuvaa sitä monella tapaa. Yhden näkökulman tahdon poimia tämän päivän evankeliumista. Se on läsnäolo. Jeesus lupaa, että hän ja Isä tulevat ihmisen luo ja jäävät hänen luokseen asumaan. Ihmeellinen lupaus! Jumala ei ole ainoastaan taivaassa, vaan hän tulee ihmisen luo asettuu taloksi hänen luokseen. Se tapahtuu juuri Pyhässä Hengessä.

Isä ja Poika ja Pyhä Henki pitävät yhtä. Koko maailmankaikkeuden Luoja ja Herra, kaikkivaltias kaiken elämän antaja, syntien sovittaja ja ihmisen pyhittäjä, asettuu ihmisen luo asumaan. Helluntaina ajatellaan usein vain Pyhää Henkeä ja hänen ihmeellisiä lahjojaan. Mutta tosiasiassa koko Pyhä Kolminaisuus tulee helluntaina ihmisen luo – Henki tuo Isän ja Pojan tullessaan. Heidän läsnäolonsa se varsinainen ihme on.

Läsnäolo on myös yksi avainsana papin tehtävässä. Hänen on tarkoitus olla läsnä ihmisten elämässä. Hän jakaa heidän elämänsä iloja ja suruja, kiitoksen aiheita ja huolen aiheita. Kirkkoherran tehtävänä on jakaa yhteistä elämää tämän paikkakunnan ihmisten kanssa, nähdä sen hengellinen ulottuvuus ja tuoda siihen sanassa ja sakramenteissa itsensä Jumalan läsnäolo. Silloin voi arka ja epäilevä usko saada varmuutta ja muuttua luottavaiseksi omistamiseksi, sen kokemiseksi, että saa olla Jumalan lapsi ja osallinen hänen hyvistä suunnitelmistaan.

Kun helluntaina asetetaan kirkkoherra virkaansa, rukoillaan, että Jumala saisi häntä siunata ja hänen palvelustensa välityksellä vahvistaisi, neuvoisi ja rohkaisisi myös Jämijärven seurakuntalaisia. Jumala itse on Pyhässä Hengessä läsnä seurakunnassa. Sitä tarkoitusta varten seurakunta on kutsunut Jorma Pitkäsen, ja tuomiokapituli antanut hänelle valtakirjan virkaansa. Pyydän notaaria lukemaan valtakirjan.