Puhe Sääksjärven seurakuntatalon vihkimisessä 26.9.2021

Rakkaat kristityt, Sääksjärven uutta seurakuntakeskusta vihkimään kokoontuneet, Satamaan saapuneet!

Maailman merillä liikkuu lukemattomia laivoja. Niillä on erilaisia nimiä ja niiden mastoissa liehuu erilaisia lippuja. Ne tulevat mikä mistäkin ja menevät, mikä minnekin. Satamia riittää maailman rannoilla. Mutta jokaisella laivalla on oma toisista eroava tarinansa. Se näkyy maallikon silmiin laivan peräpeilistä. Siinä on laivan nimi ja sen alla kotisatama, oli se sitten vaikka Turku, Maarianhamina, Kotka tai Helsinki.

Jokaisella ihmisellä on oma historiansa ja toisista eroava tarinansa. Mutta jokaisella ihmisellä on myös kotipaikkansa. Jokainen tulee jostain ja jokainen kulkee johonkin. Mutta jokainen myös pysähtyy matkansa varrella jonnekin. Ihmisellä on elämässään niin alkunsa kuin päätepisteensä, mutta hänellä on myös levähdyspaikkoja, joissa hän huoltaa itseään edessä olevaa matkaa varten. Hän lataa voimiaan ja varustautuu tulevaan.

Lempäälässä on haluttu antaa Sääksjärven uudelle seurakuntatalolle nimeksi Satama. Se on hyvä nimi! Siinä on monia tärkeitä merkityksiä. Seurakunta voi olla ihmiselle koti, jossa hän saa kasvaa ja varttua, ja se voi olla paikka, jossa hän voi käydä levähtämässä ja vahvistumassa. Täällä Satamassa voivat eri ikäiset ihmiset kokea olevansa kotona, olivat he vasta elämän matkansa alussa tai jo lähestymässä viimeistä laituria.

Satama on paikka, josta lähdetään, johon poiketaan ja johon myös tähdätään. Uudessa testamentissa on kertomus apostoli Paavalin merimatkasta, jolla hän pyrki Roomaan, mutta syysmyrskyjen tullen hänen laivansa kulku vaikeutui. Laiva poikkesi Kreetan etelärannikolle paikkaan, jonka nimi oli Hyvät satamat. Se tunnetaan samalla nimellä edelleen. Paavalin mukaan heidän olisi ollut viisainta jäädä sinne eikä jatkaa matkaa ennen kuin sää olisi suotuisampi, mutta laivuri halusi pyrkiä vielä varmempaan satamaan talveksi.

Tämä seurakuntatalo voi olla Hyvä Satama, jossa viihdytään ja jossa koetaan turvallisuutta ja joka muodostuu kodiksi, matkaan lähtöpaikaksi. Tämä voi olla laituri, jolla levähdetään ja kerätään voimia ja varustusta tulevaan. Täällä voi viipyä kiirehtimättä muualle. Mutta tämä voi olla myös määränpää, jonne kaivataan. Satama, joka on tullut rakkaaksi, että täältä ei pyritä pois, vaan tänne pääsyä odotetaan ja toivotaan.

Tämä Satama vihitään jumalanpalveluskäyttöön. Tänne seurakunta kokoontuu kuulemaan Jumalan sanaa sekä viettämään ehtoollista, ylistämään Jumalaa ja rukoilemaan häneltä siunausta. Täällä Jumala on meidän keskellämme.

Samalla tähän Satamaan siunataan myös pappi noihin hengellisiin tehtäviin. Riikka Mattila ryhtyy palvelemaan tämän kulmakunnan ihmisiä. Hän ottaa vastaan Satamaan tulijoita ja rakentaa heidän kanssaan tätä seurakuntataloa hengelliseksi kodiksi, jossa ihmiset voivat saada voimaa ja varustusta tuleviin vaiheisiinsa.