Piispan puhe kirkkoherra Kimmo Reinikaisen virkaanasettamisessa Ylöjärvellä 28.10.2012

Rakkaat kristityt.

Tänään Ylöjärven seurakunnan uusi kirkkoherra asetetaan virkaansa. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit toimitetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Sinä, Kimmo, olet jo hankkinut kokemusta kirkkoherran tehtävien hoidosta toimiessasi Nokialla. Siellä olet jo ollut osa yhtä suurta työyhteisöä ja palvellut yhtä suurta seurakuntaa kuin Ylöjärvi on. Olet myös tullut tuntemaan, millaista on toimia pienessä yhteisössä ja vähin voimavaroin, kun olet palvellut ulkosuomalaisten seurakuntaa Saksassa. Kokemuksesi ovat opettaneet sinulle, miten tärkeää on toimia yhdessä niin muiden työntekijöiden kuin seurakuntalaisten kanssa. Avainasemassa on saavuttaa luottamus ja kyetä kokoamaan yhteen erilaisia ihmisiä ja heidän lahjojaan ja kykyjään. Tulevaisuuden kirkossa tämä on yhä tärkeämpää.

Tänä sunnuntaina valitaan kunnissa ja kaupungeissa uusia päättäjiä. Heiltä odotetaan viisautta ja vastuullisuutta, mutta samaan aikaan ymmärretään, että kukin kunta ja kaupunki koostuu asukkaistaan. Eivät päättäjät voi tehdä ihmeitä; hehän päättävät asioista, jotka perustuvat jäsenistön yhteisvastuuseen. Myös seurakunta koostuu jäsenistään ja myös sillä on yhteinen vastuu.

Näinä aikoina on uutisoitu kirkkomme laskevista numeroista – niin jäsenmäärän ja talouden kuin myös kirkon hengelliseen elämään sitoutumisen osalta. Ellei näistä laskevissa käyrissä olisi kyllin huolta, on samaan aikaan uutisoitu talouselämän vaikeuksista myös Ylöjärvellä. Satoja paikkakuntalaisia voi olla jäämässä työttömiksi. Seurakuntaa ja sen sanomaa ihmisiä lähellä olevasta rakastavasta Jumalasta tarvitaan. Kirkko ei ole muuttunut tarpeettomaksi, vaikka niin moni nykyään katsoo sen olevan itselleen merkityksetön. Kuitenkin juuri evankeliumi Kristuksesta voi edelleen antaa ihmiselle sen perustan, jonka varassa hän voi kokea elämänsä mielekkääksi vastoinkäymisistä huolimatta.

Kirkkoherraan kohdistuu monia odotuksia, usein aivan ylivoimaisia. Suurten haasteiden edessä ihminen tuntee heikkoutta ja riittämättömyyttä. Miten suuri onkaan haaste, joka koskee Jumalan valtakuntaa! Miten pieni, heikko ja syntinen ihminen voisi palveluksillaan saada mitään aikaan sen hyväksi?

Ei kukaan ihminen, ei etevinkään kirkkoherra tai johtaja, saa aikaan Jumalan valtakunnan koittamista. Hän ei tuo sitä maan päälle eikä hän voi täyttää kaikkia odotuksia. Sellaiset voivat päinvastoin nujertaa hänet. Kirkkoherraan ei tule kohdistaa messiaanisia toiveita eikä hänen pidä itse itsestään sellaisia kuvitella. Ne johtaisivat hänet varmuudella loppuun palamiseen.

Mutta kirkkoherra voi luottaa Jumalan kutsumukseen ja valtuutukseen: sinut lähettää itse Kristus. Sinulle annetaan tehtäväksi julistaa Jumalan hyvää tahtoa. Sinä saat olla Jumalan suurten pelastustekojen todistaja. Kiinnitä huomiosi Jumalaan ja hänen mahdollisuuksiinsa, niin voit välittää jotain niistä sinne, missä nähdään vain mahdottomuuksia. Mutta jos vaikeudet ja vastoinkäymiset kasvavat mielessä suuriksi, masennus ja epäusko valtaavat näköalat, ja silloin virastakin katoaa ilo ja työ muuttuu raskaaksi taakaksi.

Pari päivää sitten julkaistussa paikallislehden haastattelussa sinä, Kimmo, tähdensit rukouksen merkitystä. Nyt sinut asetetaan virkaan rukouksella ja kätten päälle panemisella apostolisen perinteen mukaisesti. Siinä koko seurakunta pyytää sinulle siunausta Jumalalta. Sen varassa sinä voit hoitaa virkaasi, johon Ylöjärven seurakunta on kutsunut sinut. Tuon kutsun perusteella tuomiokapituli on antanut sinulle valtakirjan virkaan. Pyydän notaaria lukemaan valtakirjan.