Puhe vankilapappi Jukka Vänskän tehtävään siunaamisessa Riihimäen vankilassa 26.4.2022

Matteus 25:34-40

”Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’ Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’ Kuningas vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’”

 

Hyvät ystävät, Riihimäen vankilan kirkkoon kokoontuneet työtoverit. Kuultu kappale Matteuksen evankeliumista luetaan kirkossa vuosittain. Se on kirkkovuoden viimeisen pyhän eli tuomiosunnuntain evankeliumi. Tarkkaan ottaen nyt luettiin siitä kuitenkin vain ensimmäinen puoli. Nyt luettiin vain pelastuvista, tuomitut jätettiin lukematta. Mutta tunnetusti kuvaus on samankaltainen kuin pelastuvien kohdalla, kuitenkin niin, että nämä toiset olivat jättäneet tekemättä kaiken sen, minkä toiset olivat tietämättään tehneet.

Mutta sopi kuitenkin jättää täällä vankilassa tuomion osuus lukematta. Täällä on jo käyty tuomiolla, tuomarit ovat jo puhuneet ja lähettäneet vangit tänne. Sen lisäksi monella vangilla vielä jatkaa mielessä oma tuomari syytöksiään riippumatta siitä, pitääkö oikeuslaitoksen päätöstä oikeana. Kun pappi toimii vankilassa, hänen tehtävänsä ei enää ole vahvistaa tuomioita, eipä muutenkaan ottaa kantaa siihen, mitä tuomarit ovat puhuneet. Mutta papin tehtävänä on osoittaa siihen lahjomattomaan Tuomariin, joka kätkeytyy jokaiseen lähimmäiseen ja huomaamatta vaihtaa heissä myös roolia tuomitsijasta armahtajaan.

Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni, sanoo Jeesus. Suomessa on vankien hengellisellä hoidolla pitkä perinne. Sen tarkoituksena on alusta lähtien ollut osoittaa Kristuksen armahtavaa rakkautta, ei vahvistaa ikuisen Tuomarin lahjomatonta ääntä. Jokaisen ihmisen sisäinen tuomari puhuu omantunnon äänellä. Sitä on vaikea kenenkään itse vaientaa. Mutta se ääni voi helposti peittää omia luotujaan rakastavan ja armahtavan Jumalan äänen.

Kun pappi keskustelee vankien kanssa, hän kuulee monenlaisia elämänkohtaloita. Pastoraalisella viisaudella hän ei ryhdy arvioimaan ihmisten tietä ja taustoja. Sen sijaan hän voi avata näkökulman Jumalan rakkauteen ja siihen, että Jeesus Kristus samaistuu kaikkien kärsivien ihmisten elämänkohtaloon. Kun nälkäisiä ruokitaan, alastomia puetaan, kodittomia asutetaan, sairaita käydään katsomassa ja vangittuja tullaan tapaamaan, tehdään palvelus itselleen Jeesukselle näissä hänen ”vähäisimmissä veljissään”.

Keitä ovat Jeesuksen ”vähäisimmät veljet”? Se on tuottanut raamatunselittäjille päänvaivaa. Mutta minusta heillä tarkoitetaan kaikkia, jotka tunnistavat olevansa kohtalonyhteydessä Jeesuksen kanssa – kaikkia niitä, jotka pohtivat, miksi Jumala sallii minulle kovan kohtalon, tai jotka edes aavistuksenomaisesti kysyvät, voiko Jumala minua auttaa. Mutta heitä ovat myös ne, jotka hiljaisina hetkinään toivovat, että kotona olisi kaikki hyvin, tai odottavat, että joku rakastaisi ja ottaisi yhteyttä. He ovat niitä, joiden yksinäiset ajatukset joskus ottavat rukouksen muodon ja aroilla sanoilla pyytävät: armahda minua ja anna minulle uusi mahdollisuus.

Pappi toimii vankien ja myös vankilan henkilökunnan sielunhoitajana. Kun hän heitä kohtaa ja kuuntelee, hän ehkä tietämättään viettää hetken Kristuksen kanssa. Se antaa hänen tehtäväänsä ihmistä suuremman ulottuvuuden, jolla on kantavuutta ikuisuuteen asti. Pitkämielinen, ihmistä kunnioittava ja hänelle aikaa antava, toisesta välittävä kohtaaminen voi muuttaa keskustelukumppanin elämän. Silloin voi käydä niin, että ei ainoastaan pappi kohtaa salaisesti Kristusta, vaan myös hänessä kohdataan Kristus. Se onkin papin tarkoitus: saattaa sanoin ja teoin, läsnä olemisella, kuuntelemisella ja arvostamisella ihmisen koettavaksi, että Jumala rakastaa, Jumala armahtaa, Jumala pitää huolta ja antaa uuden elämän.

Papilla on vankilassa oma, erityinen roolinsa. Hän on osa laitoksen henkilökuntaa ja huolehtii uskonnonvapauslain toteutumisesta käytännössä. Mutta tehdessään Kristuksen evankeliumin kuultavaksi ja koettavaksi hän edustaakin toista todellisuutta, heikkoa ihmistä ymmärtävää ja hänelle jumalallisella tavalla armollista todellisuutta. Papin tehtävät tähtäävät vankien kuntoutumiseen. Pappi voi auttaa ihmistä löytämään voimavaroja, jotka tukevat häntä vankeutensa aikana ja myös kannattelevat häntä vapauteen.

Sinulla, Jukka on monenlaista hyödyllistä pappiskokemusta, joka on varustanut sinua tähän tehtävään. Olet toiminut pitkään seurakuntatyössä, mutta myös lähetystyössä sekä perheneuvojana. Kaikki se on vahvistanut sinussa kykyjä kohdata monenlaisia ihmisiä ja palvella heitä myös heidän erilaisissa tarpeissaan, olivat ne uskonnollisia tai eivät. Olet myös oppinut kohtaamaan ihmisiä muun kuin kristinuskon piiristä ja osaat heille välittää sen arvostuksen ja rakkauden, jota Luoja kaikille osoittaa. Hän, joka on antanut sinulle moninaisia lahjoja, jotta voisit niillä palvella, antakoon työsi koitua Riihimäen vankilassa kohtaamiesi ihmisten hyväksi.