Tervehdys Inkerin evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksessa Pietarissa 12.10.2018

 

Arvoisa piispa Aarre Kuukauppi, hyvät Inkerin kirkon kirkolliskokouksen jäsenet, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa.

Tuon tervehdyksen Suomen evankelis-luterilaiselta kirkolta, jolla on vuosisatainen yhteys Inkerinmaan ja Karjalan seurakuntien kanssa ja rakkaus niiden kristittyjä kohtaan. Tämä yhteys näkyy monina seurakuntien välisinä ystävyyssuhteina ja sopimuksina, keskinäisinä vierailuina ja monien järjestöjen yhteistyönä. Lukemattomat kristiveljet ja sisaret Suomessa rukoilevat Inkerin kirkon puolesta ja haluavat tukea sen työtä. Meillä on yhteinen kutsumus todistaa Kristuksesta ja hänen rakkaudestaan. Jumala on kutsunut meidät pyhällä sanallaan ja tehnyt meistä yhden ruumiin jäseniä. Hän on liittänyt meidät pyhässä kasteessa hengelliseen uskonyhteyteen toistemme kanssa. Saman Kristuksen ruumiin jäseninä meitä läpäisee sama Kristuksen elämä.

Maailma tarvitsee todistusta Kristuksen rakkaudesta. Se tarvitsee niitä, jotka julistavat sanoin ja teoin Jumalan totuutta ja Jumalan hyvyyttä. Meidän kirkoillamme on sama tehtävä, vaikka ne toimivat eri maissa, eri kielillä, eri asemassa omassa yhteiskunnassaan ja erilaisessa taloudellisessa tilanteessa. Kaikessa tässä niiden toiminta muodostuu eri näköiseksi. Suomessa voimme nähdä kirkkoon kohdistuvien haasteiden sekä toiminnan edellytysten olevan eri näköistä suuressa kaupungissa kuin mitä ne ovat maaseudulla. Uskon, että myös Inkerin kirkossa on erilainen toimintaympäristö tässä monumentaalisessa Pietarin suurkaupungissa kuin maaseudun kylissä. Mutta kaikkialla kutsumus on sama: todistaa Kristuksesta, joka on Jumalan Poika, ihmiseksi syntynyt, ihmisten pelastuksen tähden.

Toivotan kirkolliskokouksen työlle siunausta niillä todistuksen sanoilla Kristuksesta, jotka on viime sunnuntaina luettu kirkkomme jumalanpalveluksissa apostoli Paavalin kirjeestä kolossalaisille: ”Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteyden asua hänessä sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mitä on maan päällä ja taivaissa.” (Kol. 1:19-20)