Puhe kirkkoherra Timo Wariksen virkaan asettamisessa Sääksmäen kirkossa 30.10.2022

Rakkaat kristityt. Sääksmäen seurakunnalla on juhlapäivä. Tänään Timo Waris asetetaan kirkkoherran virkaan. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Kirkkoherra vastaa seurakunnassaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Tänään tähyillään eteenpäin mieli täynnä odotusta. Viime vuodet ovat tuoneet niin meille kuin maailmalle yllättäviä haasteita. Mutta käymme tulevaisuuteen rukoillen ja luottaen siihen, että Jumala kuulee meitä ja siunaa niin virkaan asetettavaa kuin hänen seurakuntaansa.

Tänä vuonna on kautta koko Euroopan tarkkailtu Ukrainan tapahtumia. Venäjän hyökkäys on nostanut huolia, pelkoa sodan leviämisestä, mutta myös solidaarisuutta sodan jalkoihin jääviä ja sotaa pakenevia kohtaan. Seurakunnista onkin monin paikoin tullut turvasatama tulevaisuudestaan huolissaan oleville.

Sen syvemmälle sotaisiin ajatuksiin menemättä voidaan tänään kuitenkin niiden avulla lausua joitakin ajatuksia kirkkoherran virasta. Se ehkä sopinee, kun Sääksmäen uudella kirkkoherralla on takanaan pitkä ura Puolustusvoimien palveluksessa. Sinä, Timo, olet toiminut parikymmentä vuotta sotilaspappina monessa varuskunnassa sekä rauhanturvajoukoissa. Se on antanut sinulle niin kokemusta kuin näkemystä, jotka omalta osaltaan ovat muokanneet sinua. Sinulla on sotilaallista päättäväisyyttä ja järjestelmällisyyttä, joista on hyötyä myös kirkkoherran virassa.

Apostoli Paavali neuvoo nuorta Timoteusta, joka on aloittanut seurakunnan kaitsijan tehtävässä mm. näillä sanoilla: Kärsi sinäkin vaivaa niin kuin Kristuksen Jeesuksen kelpo sotilas. (2.Tim. 2:3) Kristuksen sotilas, latinaksi miles Christi, on paljon käytetty kielikuva kristittynä elämisestä. Siinä ei ole kysymys kenenkään kimppuun käymisestä eikä haavoittavien tai tappavien aseiden kalistelusta toisia vastaan. Paavali kehottaa toisaalla Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan (Ef. 6:11). Kysymys on siis hengellisestä taistelusta pahaa vastaan, ei pahoiksi ihmisiksi itse leimaamiansa vastaan. Sellaiseen tarvitsee Pyhän Hengen varustusta jokainen kristitty, ja erityisesti ne, jotka ottavat vastaan johtamistehtäviä seurakunnassa.

Sinulla, Timo, on jo kokemusta johtamisesta seurakunnassa kirkkoherran virassa. Tunnet myös hyvin Puolustusvoimissa kehitettyä syväjohtamisen periaatetta. Nykypäivän sotilaallinen johtaminen on jotain muuta kuin se evankeliumeissa kerrottu roomalaisen sadanpäällikön eli centurion kuvaus omasta asemastaan legioonan komentoketjussa. Hän lausui Jeesukselle: Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle: ’Mene’, niin hän menee, tai toiselle: ’Tule’, niin hän tulee, tai palvelijalleni: ’Tee tämä’, niin hän tekee. (Matt. 8:9)

Uudessa testamentissa tunnetaan vain Kristuksen sotilaita. Sadanpäälliköistä ei ole puhetta. Myös kirkkoherralle sopii paremmin ihanteeksi Miles Christi kuin Centurio Christi. Johtajia on kirkossa tietysti ollut alusta lähtien. Aina on ollut heitä, jotka Jumala on kutsunut vastuuseen suuremmasta kokonaisuudesta kuin vain omasta tontista. Heitä kutsutaan Uudessa testamentissa paimeniksi, kaitsijoiksi tai vanhimmiksi.

Apostoli ei turhaan kehota Timoteusta ”kärsimään vaivaa”. Kärsimistä ei tässä yhteydessä pidä ymmärtää vain kipujen kohtaamisen vaan myös kärsivällisyyden merkityksessä. Johtajan pitää olla pitkämielinen ja sietää keskeneräisyyttä. Kirkollinen johtaminen, niin seurakunnan työyhteisössä kuin luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten kanssa toimiessa, on enemmänkin modernia syväjohtamista kuin vanhan ajan suoraviivaista komentojen antamista. Se vaatii vierelle pysähtymistä, kyselyä ja kuuntelemista, toisten näkemysten arvostamista ja heidän epävarmuudelleen tilan antamista.

Avainasemassa on molemminpuolinen luottamus. Vaikka näkemykset ehkä eroavat, voidaan yhdessä työtä tehdessä alkaa nähdä, että pohjimmiltaan pyritään yhteisiin päämääriin. Johtajan on tärkeää saavuttaa työtoveriensa luottamus. Kun hän kunnioittaa jokaisen persoonallista kokemusta, osaamista ja työpanosta, hän saa myös heidän kunnioituksensa.

Hengellisiä kaitsijoita on kirkossa alusta asti asetettu tehtäviinsä kätten päälle panemisella ja rukouksella. Tänään Timo Waris asetetaan Sääksmäen seurakunnan kirkkoherran virkaan. Seurakunta on kutsunut hänet, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen. Pyydän nyt notaaria lukemaan viranhoitomääräyksen.