Puhe lähetystyöhön siunaamisen messussa Tampereen Kalevan kirkossa 11.6.2023

Rakkaat kristityt. Kalevan kirkossa vietetään tänään kutsumisen, varustamisen ja lähettämisen juhlaa. Uusia lähetystyöntekijöitä sekä uusia kotimaan työntekijöitä siunataan tehtäviinsä. Kristuksen kirkko on alusta lähtien toiminut näin. Pyhä Henki on kutsunut, varustanut lahjoillaan ja lähettänyt. Mutta se on tapahtunut ihmisten kautta, heidän rukoustensa ja heidän kättensä päälle panemisen kautta. Jumala on valinnut edistää valtakuntansa koittamista ottamalla ihmisiä sen palvelukseen. Tottahan hän kaikkivaltiaana kykenisi yhdellä sanalla saamaan aikaan kaiken sen, mikä hänen tahtoonsa kuuluu. Mutta hän on hyväksi katsonut ottaa ihmiset työtovereikseen sen toteuttamisessa.

Herra Jeesus Kristus opetti rukoilemaan ”Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi”. Jumalan valtakunta kyllä tulee ja hänen tahtonsa toteutuu ilmankin meidän rukoustamme, mutta näin me annamme itsemme Jumalan palvelukseen ja rukoilemme, että hänen valtakuntansa ja hänen tahtonsa toteutuisi meidän omassa elämässämme, kuten Martti Luther Katekismuksessaan opettaa.

Jumala kutsuu meitä antamaan itsemme hänen palvelukseensa, sillä hän on valinnut toimia ihmisten keskuudessa juuri niin. Lähettäessään Poikansa ihmiseksi hän on sitoutunut ihmisten maailmaan ja sen pelastamiseen ihmisten julistaman evankeliumin välityksellä. Kaikkivaltias Jumala ei ole jättäytynyt taivaalliseen loistoonsa katsomaan sivusta, kuinka maailman käy, eikä hän ole valinnut toteuttaa valtakuntaansa maailmassa ilman ihmisissä itsessään tapahtuvaa muutosta sen valtakunnan kansalaisiksi.

Jumalan valtakunnan suurin salaisuus on, että Kaikkivaltias riisuutuu loistostaan ja pukeutuu heikkouteen voidakseen pelastaa heikot. Tänään luetaan apostoli Paavalin toisesta kirjeestä korinttilaisille sanat: ”Te tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon: hän oli rikas mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään.” (2.Kor. 8:9)

Jumalan Poika oli osallinen Isänsä pyhyydestä, kirkkaudesta, täydellisyydestä ja rikkaudesta. Mutta hän alensi itsensä, luopui loistostaan ja syntyi ihmiseksi. Hän antautui nälkää näkeväksi, väsyväksi, haavoittuvaksi ja kuolevaiseksi, sellaiseksi kuin me ihmiset olemme, voidakseen rakkaudessaan tehdä meidät osallisiksi jumalallisesta kirkkaudesta. Hän kulki tiensä kärsimykseen ja tuskaiseen ristinkuolemaan asti sovittaakseen uhrillaan maailman synnit ja tuottaakseen sille rauhan Jumalan kanssa. Hänen tähtensä meillä on toivo ja tulevaisuus Jumalan yhteydessä. Kristuksen armossa on maailman pelastus. Joka häneen uskoo, saa tulla Jumalan lapseksi ja taivaan perilliseksi.

Kristus lähettää seuraajansa maailmaan julistamaan evankeliumia sanoin ja teoin. Hän lähettää toteuttamaan sitä, mitä hän omalla tiellään kulki. Se merkitsee Kristuksen rakkauden osoittamista maailman hädänalaisille ja hänen solidaarisuuttaan maailman köyhille. Se kutsuu toimimaan maailman ihmisten hyväksi, parantamaan heidän sairauksiaan, kohentamaan heidän elinolosuhteitaan, edistämään oikeudenmukaisuutta, nostamaan alas painettuja sekä puhumaan niiden puolesta, joiden oma ääni ei kuulu.

Tänään siunataan uusia lähetystyöntekijöitä sekä työkentälle palaavia lähettejä ja kotimaan työntekijöitä. Rukoilemme heille Pyhän Hengen voimaa ja varustusta tehtäviinsä Kristuksen asialla. Pyydän nyt esittelemään heidät ja heidän tehtävänsä.