Puhe Hausjärven kirkkoherra Kalle Leppälän virkaan asettamisessa 16.6.2024

Rakkaat kristityt, juhlamessuun kokoontunut Hausjärven seurakunta. Jumala on asettanut seurakunnan rakentumista varten kirkkoherran viran. Sen tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää. Kirkkoherra vastaa siitä, että Jumalan sanaa julistetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Tänään Kalle Leppälä asetetaan Hausjärven kirkkoherran virkaan apostolisen perinteen mukaisesti kätten päälle panemisella ja rukouksella. Rukoilemme, että Jumala siunaa Pyhällä Hengellään virkaan asetettavaa. Kirkkoherralla on hengellisen johtajan tehtävä. Hänellä on sekä hallinnollista vastuuta että papillista vastuuta seurakunnasta ja sen hengellisestä elämästä.

Sinä, Kalle, olet hankkinut jo useiden vuosien ajan kokemusta papinvirasta Hyvinkään ja Riihimäen seurakunnissa ja äskettäin myös kirkkoherran viran hoidosta Ypäjän seurakunnassa. Nuo vuodet ovat tuoneet sinulle tietoja ja taitoja, joita olet syventänyt myös teologisissa jatko-opinnoissa. Minä tulkitsen, että Ypäjän sijaisuus kannusti sinua uuteen haasteeseen ja rohkaisi hakemaan kirkkoherran virkaa. Epäilemättä tuo aika antoi sinulle onnistumisen kokemuksia, koska työyhteisön ja luottamushenkilöiden hyvä palaute kiiri Ypäjän piispantarkastuksessa minunkin korviini.

Nyt sinulla on uusi seurakunta kaitsettavanasi, uusi työyhteisö ja uudet luottamushenkilöt. Saat opetella tuntemaan uusia ihmisiä ja uusia tapoja. Uskon sinun kuitenkin helposti sujahtavan uuteen tilanteeseen, sillä siinä määrin notkea ja mutkaton on persoonasi ja ihmisläheinen esiintymistapasi.

Kun pappi astuu kirkkoherran virkaan, hänelle tulee uusia haasteita henkilöstön johtamisessa, hallinnon pyörittämisessä ja talouden silmällä pitämisessä. Mutta hän ei lakkaa olemasta pappi, jonka tehtävä on toimittaa jumalanpalveluksia, saarnata evankeliumia ja jakaa sakramentteja. Edelleen sinulla on myös kirkollisia toimituksia sekä sielunhoitoa ynnä muuta itsekin huolehdittavaksi. Siinä määrin kompakti on tämän Hausjärven työyhteisö, ettei kukaan voi rajata itseään kapeasti vain joihinkin asioihin. Kirkkoherran osalta se merkitsee erityisesti sitä, että hän on jatkuvasti näkyvissä olevat seurakunnan kasvot moniin yhteistyökumppaneihin, kuten kuntaan päin. Tämän ehti hyvin kokea pitkäaikainen edeltäjäsi Jussi Kauranne, jonka palveluksista on yhä syytä kiittää.

Pappi on pappi myös virantoimituksen ulkopuolella. Kun hänet on papiksi vihitty, hän on pappi vaikkei olisi liperit kaulassa. Vihkiminen ottaa koko ihmisen. Sinä olet hieman samankaltaista kysymystä lähestynyt toisesta näkökulmasta vastikään tarkastettavaksi jättämässäsi väitöskirjassa. Se koski avioeroa elämänmittaisen liiton haastajana. Kun pappi on kokonaan ja joka hetki pappi aivan kuten avioliitossakin ollaan koko ajan naimisissa, miten hänen voimansa riittävät ja uskollisuutensa kestää?

Virassa jaksamiseen auttavat monet hyvät ja tavanomaiset asiat: lepo, syöminen, ulkoilu, harrastaminen – mutta papin kohdalla auttaa myös hengellisestä elämästä huolehtiminen. Tutkimusten mukaan papin työssä jaksaminen on yhteydessä omaan Raamatun lukemiseen, rukoilemiseen, jumalanpalvelukseen osallistumiseen. Toki papilla on ihan virankin puolesta näitä tehtäviä, mutta ollessaan koko elämällään pappi hän myös vapaa-aikanaan toteuttaa sitä. Se tukee hänen viranhoitoansa. Olkoot nuo siksi myös sinun voiman- ja viisaudenlähteenäsi.

Tämän päivän evankeliumissa Jeesus esittää kutsun: ”Seuraa minua.” Kun sinä, Kalle, olet lähtenyt papiksi, olet vastannut tähän kutsuun. Hausjärven seurakunta on myös esittänyt sinulle kutsun ja tuomiokapituli antanut sinulle viranhoitomääräyksen. Pyydän nyt notaaria lukemaan viranhoitomääräyksen.