Piispan avauspuhe kirkon viestintäpäivillä Tampereella 4.9.2014

Viime viikolla piispat julkaisivat teesejä nimellä Kutsu yhteyteen. Niissä esitetään kutsu keskustelevaan vuorovaikutukseen.

Aikamme ei suosi sanelemista vaan keskustelua, yhdessä etsimistä. Näyttää kuitenkin siltä, että se, mistä ideaalitapauksessa puhutaan keskusteluna, onkin usein enemmän vänkäämistä kuin vuorovaikutusta.

Minkä valossa kirkko käy keskustelua vaikkapa facebookissa tai twitterissä? Tilillä voi olla lukuisia seuraajia, mutta vain murto-osa antaa palautetta, joko tykkää tai kommentoi. Käsitys keskustelusta syntyy niiden ehdoilla, jotka antavat kuulua itsestään. Suurin joukko seuraa sivusta eikä edes peukuta. Mutta jos yhdellekin vastaa, syntyy mielikuva kohtaamisesta myös niille, jotka eivät itse osallistu.

Ärhäkkä ja ristiriitainen palaute saavat kirjoittajan etsimään ilmaisuja, jotka mieluummin yhdistävät kuin erottavat. Tuloksena voi olla pyöreitä ja yleistasoisia lauseita. Tällaista palautetta on saatu piispojenkin teeseistä.

Teesit näyttävät suuntaa paitsi kutsumalla pitkämieliseen keskusteluun ja antamalla sellaiselle tilaa, myös osoittamalla sitä, mikä yhdistää. Sellaisia asioita ovat yhteinen luottamus Jumalaan, yhteinen rukous ja yhteinen tekeminen. ”Meitä yhdistää usko Kolmiyhteiseen Jumalaan”, lausutaan piispojen teeseissä. Mutta eihän tällainen lause enää olekaan keskustelua, vaan vakuuttuneisuutta. Se on puhetta totuudesta.

Kirkko on paitsi keskusteleva yhteisö, myös totuusyhteisö. Se identifioituu siihen, mitä Kristus sanoo itsestään: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä.” Kirkko on kohtalonyhteydessä Kristuksen kanssa. Apostoli Paavalin mukaan ”vanha minä” on kuollut yhdessä Kristuksen kanssa ja tullut haudatuksi hänen kanssaan. Pyhässä kasteessa on jo synnytty uuteen elämään Kristuksen kanssa, jotta kerran saataisiin nousta ikuiseen elämään Hänen kanssaan. Siksi kirkko jo nyt elää todeksi kaikkea, mitä Kristus on, puhuu hänen suunaan, tekee tekoja hänen käsinään. Rohkenee myös olla vakuuttunut siitä totuudesta ja osoittaa sitä tietä, joka Hänessä on.

Sellainen totuus ei valkene väittelemällä. Se kirkastuu kuuntelemalla. Mutta sitä voidaan kehua ja mainostaa. Voidaan osoittaa, miten hyvä ja houkutteleva se on. Sanalla sanoen, sitä voidaan brändätä.

Lue myös Piispa Matti Repo avasi Kirkon viestintäpäivät