Puhe kirkkoherra Ari Paavilaisen virkaan asettamisessa Pispalan kirkossa 5.5.2019

Rakkaat kristityt. Tänään vietetään Pispalanharjulla juhlaa, kun seurakunnan uusi kirkkoherra asetetaan virkaansa. Tämä juhla toki kattaa koko laajan Harjun seurakunnan kaikkine alueineen. Mutta sitä on sopivaa viettää näin Pispalassa; ei ainoastaan siksi, koska tätä voi pitää seurakunnan tärkeimpänä kirkkona, vaan siksi, koska nimi Pispalanharju etäisesti muistuttaa piispan tehtävästä. Kirkkoherran virka ei nimittäin ole kaukana piispan virasta. Se on ikään kuin supistetussa muodossa sama virka, samankaltainen toimenkuva ja samankaltainen vastuu, vain hieman pienemmällä alueella ja koko hiippakunnan sijasta yhteen seurakuntaan keskittyneenä.

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaisesti.

Tänään vietetään kirkkovuodessa Hyvän Paimenen sunnuntaita. Raamatun lukukappaleet puhuvat siitä, millä tavoin Jumala itse pitää huolta omistaan ja kaitsee heitä niin kuin paimen lampaitaan. Päivän evankeliumissa Jeesus kertoo olevansa Hyvä Paimen, joka suojelee lampaitaan jopa enemmän kuin omaa elämäänsä. Kädessäni olevaan Tampereen hiippakunnan piispansauvaan onkin kaiverrettu Jeesuksen sanat: Minä panen henkeni lammasten edestä. Ne muistuttavat siitä hyvän paimenen esikuvasta, joka hiippakunnan kaitsijalla ja seurakunnan kaitsijalla on.

Hyvä Paimen arvostaa niitä, jotka hänen kaitsettavakseen on annettu. Hyvä Paimen välittää siitä, mitä lampaille tapahtuu, ei siksi, että hän hyötyy ja ansaitsee lampaidensa avulla, ikään kuin hän pitäisi niitä ainoastaan elinkeinonaan, vaan koska hän näkee, että hänen laumansa koostuu arvokkaista, Jumalan luomista elävistä olennoista. Paimen rakastaa hoitoonsa uskottuja. Siksi hän täyttää tehtävänsä erityisellä rakkaudella, osoittaen kiinnostusta, pitkämielisyyttä, lempeyttä ja huolenpitoa heitä kohtaan.

Kirkkoherra on seurakuntansa kaitsija. Uuden testamentin kirjoituksissa ei eletä vielä ajassa, jossa piispan ja kirkkoherran virka olisivat eriytyneet toisistaan. Kun Uudessa testamentissa puhutaan kaitsijan virasta, kreikaksi episkopos, tarkoitetaan ensisijaisesti paikallisseurakunnasta vastuussa olevaa saarnaajaa ja jumalanpalvelusten toimittajaa, jonka virasta vastuun laajetessa kuitenkin pian kehittyi piispan virka. Samaa kaitsijan mielenlaatua, uskollisuutta ja rakkautta edellytetään molemmilta. Kirkkoherrankin kohdalla se tarkoittaa, että päivittäisissä ja arkisissa tehtävissä työtovereiden kanssa ja seurakuntalaisia kohdattaessa on kysyttävä itseltä: miten Jeesus Kristus saisi juuri tätä ihmistä totuudessaan ja rakkaudessaan hoitaa?

Sinä, Ari, olet jo hankkinut kokemusta tällaisissa kaitsijan tehtävissä. Olet toiminut pappina Tampereella ja kirkkoherrana Sastamalassa. Olet kuunnellut seurakuntalaisia ja johtanut työyhteisöä heidän palvelemisessaan. Nyt sinä saat kaitsettavaksesi Harjun seurakunnan. Siihen sinulle rukoillaan tänään Pyhän Hengen voimaa, viisautta ja johdatusta. Pyydän notaaria lukemaan viranhoitomääräyksen.