Puhe Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffanssonin tehtävään siunaamisessa 18.1.2018

 

Rakkaat kristityt, sisaret ja veljet, työtoverit Suomen Lähetysseurassa.

Kirkko elää kaikkialla maailmassa Kristuksen ruumiina, joka koostuu monenlaisista jäsenistä. Herra itse kutsuu palvelemaan ja osoittaa tehtävät. Pyhä Henki antaa lahjansa ja rohkaisee kutsuttuja. Tänään siunaamme Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtajan tehtävään Rolf Steffanssonin. Se tapahtuu apostoliseen tapaan kätten päällepanemisella ja rukouksella.

Apostoli Paavali kirjoitti omasta kutsumuksestaan lauseita, jotka siteeraan viikon lukukappaleista kirjeestä Titukselle: ”Tämän on Jumala luvannut ennen aikojen alkua, ja hän pysyy sanassaan. Kun oikea aika oli tullut, hän ilmoitti sanansa siinä evankeliumissa, joka uskottiin minulle Jumalan, meidän pelastajamme, käskystä.” (Tit. 1:2-3) Paavalin sanoissa on kahdenlaista aikaa: on ikuisuutta, siis aikaa ”ennen aikojen alkua”, ja on määrätty hetki, ”oikea aika”, joka on tullut Jeesuksessa. Jumalan aika ja ihmisen aika leikkaavat, kun Jumala ilmoittaa sanansa. Rajaton koskettaa rajallista evankeliumissa. Ihmisen työ liittyy Jumalan työhön. Ikuinen pelastussuunnitelma Jumalan Pojassa tulee ihmisten osaksi tässä ajassa, kun ”oikea hetki” täyttyy. Siitä on kyse tässä messussa, ja siitä on kyse myös Suomen Lähetysseuran työssä.

Lähetysseura toimii noin kolmessakymmenessä maassa yhteistyössä useiden kumppanien kanssa. Sadat ja tuhannet, kenties miljoonat ihmiset ovat välillisesti tai välittömästi Lähetysseuran työn piirissä. Lukemattomien elämä on saanut uuden toivon evankeliumissa, jolla Lähetysseura sanoin ja teoin maailmaa palvelee. Siinä Lähetysseura osallistuu Jumalan omaan lähetykseen maailman hyväksi.

Lähetysseuran toiminnanjohtajan tehtävä ei ole vähäinen. Hän on avainasemassa oman järjestön johtamisessa, sen työntekijöiden innostamisessa ja rohkaisemisessa, samoin kuin sen hengellisten ja taloudellisten tukijoiden kannustamisessa. Lukuisten yhteistyökumppanien myötä vastuu ulottuu maailman kaukaisiin kolkkiin. Toiminnanjohtaja antaa järjestölle kasvot niin ulkomailla kuin kotimaassa.

Luterilaisissa kirkoissa on viime vuonna vietetty reformaation merkkivuotta. Luterilainen Maailmanliitto antoi vuodelle kolme alateemaa: pelastus – ei kauppatavaraa; ihmiset – ei kauppatavaraa; luomakunta – ei kauppatavaraa. Suomen Lähetysseuran voidaan nähdä toimivan juuri samojen asioiden parissa. Se julistaa pelastusta yksin Jumalan armosta Kristuksessa ja etsii erityisesti niitä, jotka eivät vielä häntä tunne. Se toimii ihmisoikeuksien puolesta ja pyrkii parantamaan kaikkein heikoimpien asemaa. Se vahvistaa ihmisten elämän edellytyksiä siellä, missä luonnonkatastrofit ja ilmastonmuutos tai epäoikeudenmukaisuudet maanomistuksessa sitä uhkaavat.

Reformaatio hengellisenä uudistuksena tuli merkitsemään suurta kirkollista ja yhteiskunnallista muutosta. Tänään puhutaan lähetysteologiassa myös muutoksesta, jonka evankeliumi saa monilla tasoilla aikaan niin ihmisissä, yhteisöissä kuin yhteiskuntien rakenteissa. Reformaatio voi johtaa transformaatioon, kun sen voimana on Jumalan armo. Mutta pelkkä ulkoinen muutos ei saa aikaan sisäistä, hengellistä uudistumista. Transformaatio ei tuota reformaatiota. Sen saa aikaan Jumalan Pyhä Henki, joka vaikuttaa kirkossaan.

Jumalan lupaus ”ennen aikojen alkua” tulee julki ihmisten työssä ”oikeana aikana”, kun sanoma Jeesuksesta Kristuksesta saa kaikua ja koskettaa, muuttaa ja uudistaa. Sen lupauksen palvelukseen on nyt kutsuttu erityisesti sinut, Rolf. Mutta sinä et ole yksin. Sinulla on suuri joukko työtovereita lähellä ja kaukana. He kaikki omalla tavallaan ottavat osaa samaan lähetystehtävään, jonka alku on itse Jumalassa ja hänen ikuisessa tahdossaan. Voiko olla suurempaa työtoveruutta, kuin saada ihmisen teoin tehdä Jumalan tekoja? Ole siis turvallisella mielellä, sinua kutsuu Jumala, joka myös varustaa sinua lahjoillaan ja lähettää sinut uuteen tehtävään palveluksessaan.