Puhe Ylöjärven kirkkoherra Ulla Ruusukallion virkaanasettamisessa 30.8.2020

Rakkaat kristityt, Ylöjärven seurakuntalaiset sekä muut, jotka olette päässeet paikalle tai osallistutte tähän messuun etänä. Tänään vietetään juhlaa, jonka aiheena on kirkkoherra Ulla Ruusukallion virkaan asettaminen.

Kristus on perustanut kirkkonsa maan päälle ja antanut seuraajilleen monenlaisia hengellisiä lahjoja. Niillä lahjoilla jokainen hänen omakseen kastettu voi toimia Jumalan totuuden ja rakkauden asialla ja siten ottaa osaa siihen tehtävään, jota Kristus itse syntyi ihmiseksi toteuttamaan. Seurakuntaansa Kristus on asettanut sanan julistamisen ja sakramenttien jakamisen viran ja antanut kirkkoherralle erityisen tehtävän.

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Kirkkoherraan kohdistuu monenlaisia odotuksia. Hänen virkansa keskeisyyden, näkyvyyden ja vastuullisuuden vuoksi häneen helposti kiteytetään kaikki se, mitä ylipäätään kirkolta odotetaan; ellei suorastaan kaikkea sitä, mitä kirkon Herralta itseltään odotetaan. Niinpä toiveet ovat loputtomat ja ihanteet täydellisyydessään suorastaan saavuttamattomat. Helposti pappi asetetaan omien saavutusten kontrastiksi ja todetaan omaksi helpotukseksi, etteipä tuo mustatakkikaan ollut sen kummempi kuin minä.

Siitäkin huolimatta kirkkoherra, tahtoi tai ei, edustaa seurakunnalleen sitä, mitä Kristus on antanut omilleen tehtäväksi. Heidänhän on tarkoitus jatkaa sitä missiota, jota Jeesus tuli toteuttamaan. Hän lähetti apostolinsa kaikkeen maailmaan tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen ja opettamaan heitä pitämään sen, mitä itse oli käskenyt pitää. Niinpä myös apostoleihin ja heidän seuraajiinsa kohdistuu tuo Jeesuksen opetusten pitämisen odotus.

Sinulla, Ulla, on monenlaisia avuja hoitaa suuren seurakunnan kirkkoherran virkaa. Olet hankkinut kokemusta ensin nuorisotyönohjaajan ja sitten seurakuntapappina. Olet kuunnellut rakkaudella ihmisten hätää sairaalapappina. Olet harjoitellut suuren työyhteisön johtamista Sastamalan seurakunnan kirkkoherran tehtävissä. Olet perehtynyt kirkon hallintoon edustajana kirkolliskokouksessa. Olet myös syventynyt työntekijöiden tarpeisiin ja oikeuksiin ammattiyhdistyksen puheenjohtajana. Näissä karttunut tietotaito pääsee nyt käyttöön, kun otat Ylöjärven seurakunnan johtamisen tehtäväksesi. Mutta olennaisinta on, että sinä säilytät käsityksen Kristuksen kirkolleen antamasta tehtävästä, sillä vain sitä silmällä pitäen voit johtaa seurakuntaa, asettaa vuosikellon rutiinit ylittäviä tavoitteita ja arvioida sitä, mikä on tärkeintä ja miten saada kaikki liittymään omine lahjoineen sen tavoitteluun.

Tämän päivän evankeliumissa Jeesus lausuu hyvin mieleenpainuvat sanat: Hedelmästään puu tunnetaan. Hyvät tiedot ja taidot voivat olla mehu, joka kasvattaa hyviä hedelmiä. Mutta nekään eivät yksin pysty tekemään puuta hyväksi. Tarvitaan Jumalan Hengen antama kasvu. Tarvitaan hänen neuvonsa ja johtonsa. Tarvitaan mieli, joka on avoinna Jumalan tahdon seuraamiselle ja hänen viisautensa rukoilemiselle. Siksi virkaanasettaminen tapahtuu tänään apostolisen perinteen mukaisesti kätten päälle panemisella ja rukouksella.

Seurakunta on kutsunut kirkkoherran, ja tuomiokapituli on antanut hänelle siihen viranhoitomääräyksen. Pyydän nyt notaaria lukemaan viranhoitomääräyksen.