Puhe Akaan kirkkoherra Leena Sorsan virkaan asettamisessa 2.6.2024

Rakkaat kristityt, juhlapäivän viettoon kokoontunut seurakunta. Tänään Akaa saa uuden kirkkoherran, tosin pappina jo tutuksi tulleen, ja kirkkoherran virkaakin jo pidempään hoitaneen.

Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää. Hän vastaa siitä, että Jumalan sanaa julistetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan oikein ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaan.

Tänään Leena Sorsa asetetaan Akaan kirkkoherran virkaan apostolisen perinteen mukaisesti kätten päälle panemisella ja rukouksella. rukoilemme, että Jumala siunaa Pyhällä Hengellään virkaan asetettavaa. Kirkkoherralla on niin johtamiseen kuin hallintoon liittyvää vastuuta sen lisäksi, että hän tekee myös papillisia tehtäviä.

Jokin aika sitten uutisoitiin pappien keskuudessa jumalanpalvelusta tärkeänä pitävien määrän laskeneen. Tämä on erikoinen ja huolestuttavakin viesti. Pyhä messu on papin tehtävistä viime kädessä juuri se, mitä varten hänet on virkaan vihitty. Juuri se edellyttää toimittajakseen papin. Säännöllinen jumalanpalvelus muodostaa papin työn rungon. Se antaa myös papille hengellisen voimanlähteen, niin kuin kenelle tahansa kristitylle. Mutta papin etuoikeus on virkansa velvoittamana hoitaa omaa hengellistä elämäänsä toimittamalla jumalanpalveluksia eli tutkimalla sanaa ja saarnaamalla sitä, rukoilemalla ja viettämällä ehtoollisen sakramenttia.

Olen sinut, Leena, tuntenut reilut parikymmentä vuotta. Kun sinut vihittiin papiksi Tampereella päivälleen 22 vuotta sitten, olin läsnä tuomiokapitulin asessorina. Nyt saan hiippakunnan piispana asettaa sinut, tuomiokapitulin asessorin, Akaan seurakunnan kirkkoherran virkaan! Olen tullut tuntemaan sinut hyvänä yhteistyökumppanina niin tuomiokapitulin kokouksissa kuin lukuisilla piispantarkastuskäynneillä seurakunnissa. Aivan viimeisimpänä yhteistyön muotona on sinulla toukokuussa alkanut edustaminen kirkolliskokouksen uudella nelivuotiskaudella.

Sinä olet paitsi teologi myös hallintotieteilijä ja tutkija. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat sinulla olleet kirkon ja valtion suhteet. Viimeisin julkaisusi koski sitä, miten hautaustoimi on kirkolle hengellinen tehtävä ja samalla valtion sille lailla osoittama yhteiskunnallinen tehtävä. Tässäkin teemassa näkyy sinulle luonteenomainen hengellisen ja hallinnollisen yhdistäminen. Kirkkoherran johtamistyössä se sinulla merkitsee selkeiden ja oikeudenmukaisten periaatteiden noudattamista.

Päivän lukukappaleissa kuullaan apostoli Paavalin kehotus virkaansa asetetulle Timoteukselle: ”Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon, pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi, kun monien todistajien läsnä ollessa lausuit hyvän tunnustuksen.” (1.Tim. 6:12)

Näitä sanoja voi soveltaa niin pappisvihkimykseen kuin kirkkoherran virkaan asettamiseen. Niissä niin papin kuin seurakunnan kaitsijan tehtäville asetetaan vielä työyhteisön johtamista tai hyvää hallintoa kauaskantoisempi päämäärä. Siitä sinäkin olet jo antanut hyvän tunnustuksen vihkimyksessä, ja tulet siihen myös liittymään tämän virkaanasettamisen lupauksissa. Työmme lopullisena tarkoituksena on iankaikkinen päämäärä. Sitä myös kirkkoherran virka palvelee.