Puhe kirkkoherra Tero Matilaisen virkaanasettamisessa Pispalan kirkossa 5.6.2022

Tänään, helluntaina, luetaan Raamatusta kappale, jossa Jeesuksen opetuslapsista tulee Pyhän Hengen voimasta rohkeita evankeliumin julistajia. He alkavat puhua sellaisilla kielillä, joita erilaiset ihmiset ymmärtävät. Ihmiset ottavat apostolien sanoman vastaan, heidät kastetaan ja ensimmäinen seurakunta syntyy. Apostoleista tulee seurakunnan hengellisiä kaitsijoita, jumalanpalveluksen toimittajia, saarnaajia ja opettajia, ihmisten sielunhoitajia, heidän kanssaan rukoilijoita.

Rakkaat Harjun seurakuntalaiset, eikö olekin helluntai sopiva hetki asettaa virkaan uusi kirkkoherra! Tänään Pispalan kirkossa palataan siihen, mitä tuona muinaisena helluntaipäivänä tapahtui Jerusalemissa. Tänään rukoillaan, että Pyhä Henki varustaisi Tero Matilaisen niillä lahjoilla, joita hän tarvitsee tämän suuren seurakunnan kaitsijana.

Sinusta, Tero, tulee tässä seurakunnassa hengellinen paimen, jolla on monia tehtäviä. Kirkkoherrana sinulla on vastuu siitä, että evankeliumia julistetaan puhtaasti ja että sakramentit toimitetaan oikein, ja että seurakunnassa pidetään huolta diakoniasta ja sielunhoidosta, kristillisestä kasvatuksesta sekä lähetyksestä. Sinun on edistettävä hyvää yhteishenkeä tämän seurakunnan monien työntekijöiden kesken sekä toimittava itse yhteistyössä luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien kanssa. Sinun on vaalittava, että kaikki tämä tapahtuu kirkkomme tunnustuksen ja järjestyksen mukaan.

Sinulla on jo hankittuna tietoa, taitoa ja kokemusta. Olet hoitanut kirkkoherran virkaa Ruovedellä ja Teiskossa. Olet myös ottanut laajempaa vastuuta ja toiminut muiden seurakuntien konsulttina osana niiden piispantarkastuksia. Kaikessa olet osoittanut sellaista osaamista ja luotettavuutta, jonka varassa Harjun seurakunta on sinut nyt kirkkoherrakseen valinnut. Ehkä valitsijoita on myös vakuuttanut rauhallinen, ystävällinen ja pitkämielisesti toisia kuunteleva käyttäytymisesi, joka lupaa hyvää niin asioiden hoitamisen kuin työyhteisön hyvinvoinnin kannalta.

Helluntai on Hengen juhla. Tästä päivästä lukien on lähes puolen vuoden sunnuntait nimetty helluntaiajaksi. Se kuvaa sitä, että kristillinen kirkko elää arkeaan nimenomaan Pyhän Hengen voimassa ja johdatuksessa. Ensimmäinen noista sunnuntaista on kuitenkin omistettu Pyhälle Kolminaisuudelle. Viikon kuluttua jumalanpalveluksissa kootaan ikään kuin edessä olevia aikoja varten yhteen, mitä Jumalan kolme persoonaa yhdessä tekevät. Siitä näkökulmasta katsomme tänään, mikä on kirkon ja kirkkoherran tehtävä.

Jumalan kolminaisuudessa vallitsee persoonien välinen yhteys ja keskinäinen vuorovaikutus. Yhtä ei ole ilman toista eikä kukaan kolmesta kohottaudu erilleen muista. Mitä Isä tekee, siihen Poika osallistuu, ja mitä Poika tekee, sen hän tekee Pyhän Hengen voimassa. Kun Pyhä Henki toimii, hän osoittaa takaisin Isään ja Poikaan. Nämä kolme ovat jatkuvassa keskinäisessä rakkauden keskustelussa: Isä ilmoittaa itsensä Pojan välityksellä, Poika saa Isältä sen, mitä hän puhuu, ja Pyhä Henki muistuttaa Pojan sanoista ja selvittää ne ihmisille uskottaviksi ja vastaanotettaviksi. Pyhä Henki johtaa Pojan kautta Isään, sillä Isä on lähettänyt Pojan, jotta tämä Pyhässä Hengessä vetäisi kaikki Isän luo.

Kirkon tehtävä on ottaa osaa tähän Jumalan persoonien vuorovaikutukseen. Jumala on perustanut kirkon ja asettanut siihen viran, jonka tehtävänä on julistaa evankeliumia ja niin saattaa ihminen mukaan siihen jumalallisen rakkauden virtaan, joka läpäisee Jumalan työtä maailman hyväksi. Jumala on jatkuvasti kääntyneenä luomansa maailman puoleen ja ”hengittää” sitä kohti. Hän antaa elämän ja voiman rakkaudellaan. Helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin uskovien ilon ja voiman lähteeksi, sillä tässä Hengessä heidätkin liitetään samaan persoonien väliseen rakkauteen, joka yhdistää Isän ja Pojan sekä Hengen persoonat yhdeksi kolmiyhteiseksi Jumalaksi.

Rakkaat seurakuntalaiset, tämä kaikki saattaa kuulostaa korkealentoiselta teorialta, ihmisen ymmärryksen ylittävältä puheelta jopa täällä korkealla Pispalanharjulla, missä vallitsevat kauaskantoiset näköalat. Mutta kun ajattelemme seurakunnan tarkoitusta, voiko olla mitään sen korkeampaa ja tärkeämpää kuin saada Pyhässä Hengessä ottaa osaa Jumalan työhön maailman hyväksi? Voiko olla parempaa ja iloisempaa syytä viettää helluntaita kuin kiittää Jumalaa siitä, että saamme tulla Jumalan hyvyyden ja rakkauden välikappaleiksi tällä paikkakunnalla ja näissä kaupunginosissa?

Jumalan kolmiyhteys on kaiken seurakuntatyön lähtökohta, malli ja määränpää. Seurakunnan työmuotojen moninaisuus kertoo samasta rikkaudesta, joka Jumalan kolminaisuudessa on. Harjun seurakunnan monet työntekijät, luottamushenkilöt sekä eri vapaaehtoiset vastuunkantajat tuovat omat persoonalliset lahjansa, tietonsa ja taitonsa yhteen Jumalan missioon. Kun ihminen vedetään Pyhässä Hengessä mukaan Jumalan persoonien väliseen rakkauteen, silloin hän myös antaa itsensä Jumalan käyttöön. Se vahvistaa työyhteisön keskinäistä yhteyttä, toinen toisen arvostamista ja oman osaamisen jakamista. Se merkitsee myös oman työn näkemistä osana suurta kokonaisuutta, ei ikiomien persoonallisten pyrkimysten ja kiinnostusten mukaan jalostettuna, vaan osana samaa kolmiyhteisen Jumalan missiota.

Tässä kaikessa on erityinen kutsumus ja vastuu kirkkoherralla. Tero Matilainen asetetaan tänään apostolisen perinteen mukaisesti Harjun kirkkoherran virkaan kätten päällepanemisella ja rukouksella. Seurakunta on hänet kutsunut, ja tuomiokapituli on antanut hänelle viranhoitomääräyksen tätä virkaa varten. Pyydän nyt notaaria lukemaan viranhoitomääräyksen.