Puhe aamurukouksessa Jaetut eväät –jumalanpalveluspäivillä Oulussa 25.3.2017

Lukukappale Ef. 1:3-10

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden. Ylistetty olkoon hänen armonsa kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan Poikansa! Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksianto. Näin Jumala on antanut armonsa rikkauden tulla runsaana osaksemme ja suonut meille kaikkea viisautta ja ymmärrystä. Hän on ilmaissut meille tahtonsa salaisuuden, sen Kristusta koskevan suunnitelman, jonka hän oli nähnyt hyväksi tehdä ja joka oli määräajan tullessa toteutuva: hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä.

***

Se on salaisuus. Jumalan salaisuus.

Miten mieluusti sitä tuntisikaan suuria salaisuuksia! Jos tiedän jotain, mitä muut eivät tiedä, minulla on heihin nähden jokin etuasema. Voin hallita heitä ja ripotella tärkeitä tietoja valintani mukaan. Mitä suurempia ja tärkeämpiä salaisuuksia tiedän, sitä suuremmaksi ja tärkeämmäksi tulen itsekin.

Miten toisenlainen onkaan Jumalan tahdon salaisuus, se salaisuus, josta apostoli kirjoitti Efeson seurakunnalle. Se koskee koko maailmaa, mutta se ei ole salaliittoteorian kaltainen mielikuvitusta kiihottava, vallankäyttöön keskittyvä salaisuus.

Jumalan salaisuus tekee yhdeksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Se yhdistää, ei erota. Salaisuudet kerrotaan vain valituille ja uskotuille. Mutta toisin kuin ihmisten salaisuudet, Jumalan salaisuutta ei pidetä piilossa, vaan se kuulutetaan kaikkialle.

***

Jumalan salaisuus on kuitenkin kätketty. Vaikka sillä on suorastaan kosmiset ulottuvuudet, se mahtuu yhteen ihmiseen. Vaikka Jumalan salaisuus sisältää koko armon rikkauden, se kätketään yhden köyhyyteen. Vaikka se on ennen koko maailman luomista laadittu suunnitelma, se suljetaan kärsimyksen ja kuoleman pimeyteen antautuvaan ihmiseen, Jeesukseen.

Jumala lähetti Poikansa ihmiseksi yhdistääkseen hänessä kaiken mitä on taivaassa ja maan päällä. Jumala antoi Poikansa kärsimään ja kuolemaan yhdistääkseen hänessä itseensä kaikki kärsivät ja kuolevat ihmiset.

Kristus antaa testamentin: Ottakaa ja syökää. Tehkää se minun muistokseni. Uusi liitto minun veressäni, joka teidän puolestanne vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Jumalan salaisuus on alttarin salaisuus.

***

Kirkon jumalanpalvelus on salaisuuden osallisuutta. Se on Jumalan tahdon salaisuuteen yhtymistä. Jumalan salaisuuden julki tekemistä. Ehtoollismessu jatkaa Kristuksen pelastavaa työtä maailmassa. Siinä Kristus itse toteuttaa Jumalan salaisuutta. Hänessä yhdistyy se, mikä on taivaassa ja mikä on maan päällä.

Sakramentissa paljastuu Jumalan salaisuus: Kristuksen ruumis, joka nautitaan, tekee sen nauttijoista yhden ruumiin.

Voiko olla suurempaa kutsumusta kuin saada elää Kristuksessa valittuna? Saada olla osallisena Jumalan salaisuudesta, ennen maailman luomista laaditusta kosmisesta suunnitelmasta – ja tulla siinä yhdeksi sen kanssa, mitä on taivaassa ja maan päällä.