Puhe kirkkoherra Tero Matilaisen virkaanasettamisessa Ruovedellä 24.3.2019

Rakkaat kristityt. Tänään vietämme Ruoveden seurakunnan juhlaa, jossa uusi kirkkoherra asetetaan virkaansa. Kirkkoherran tehtävänä on johtaa seurakunnan hengellistä elämää ja toimintaa. Hän vastaa seurakunnassaan siitä, että Jumalan sanaa julistetaan ja opetetaan puhtaasti, että sakramentit hoidetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti ja että seurakunnassa huolehditaan diakoniasta, lähetystehtävästä, sielunhoidosta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kirkkoherran on pidettävä seurakunnan muiden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa huolta siitä, että kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä ja Jumalan tahdon mukaisesti.

Kun Tero Matilainen asetetaan Ruoveden seurakunnan kirkkoherran virkaan, vietetään kirkossa Marian ilmestyspäivää. Raamatusta luetaan enkelin ilmoittaneen nuorelle neidolle tämän tulevan Herran äidiksi. Maria ihmettelee kysyen, miten sellainen voi olla mahdollista. ”Minähän olen koskematon”, hän estelee. Mutta enkeli selittää, että Pyhän Hengen vaikutuksesta Marian kohdussa sikiää Jumalan Poika.

Marian käyttämä sana ”koskematon” on melkein sama kuin sana ”kokematon”, yhden pienen ässän ero. Varmaan Maria oli nuorena monessa kokematonkin. Tero Matilainen on ehkä uusi, mutta ei kokematon kirkkoherran virassa ja vastuussa. Hän on hoitanut pitkiä kirkkoherran viransijaisuuksia ensin Juankoskella ja sitten Teiskossa, kaikkiaan lähes kymmenen vuotta ja nyt vuoden alusta täällä. Kun Ruoveden seurakunta nyt saa uuden kirkkoherran, se voi luottaa hänen tietoihinsa ja taitoihinsa.

Tero Matilaisenkaan ei tarvitse sanoa ihmettelevänsä, miten hänen virkaan tulemisensa voi olla mahdollista. Hän voi luottaa siihen, että seurakunta on tunnistanut hänen kykynsä ja kokemuksensa ja niiden perusteella kutsunut hänet.

Marian ilmestyspäivä on kirkkovuodessa tärkeä päivä. Sen sisältö mainitaan uskontunnustuksessa: Jeesus ”sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi Neitsyt Mariasta”. Tämä päivä on Jumalan ikuisen Sanan ihmiseksi tulemisen päivä – sitä vietetään, koska Jumala on lähettänyt Poikansa ihmiseksi. Tästä päivästä lähtien aletaan odottaa Pyhästä Hengestä alkunsa saaneen lapsen syntymistä yhdeksän kuukauden kuluttua. Tämä päivä rytmittää kirkkovuotta samalla kun sen sanoma asettaa yhden uskontunnustuksen kiintopisteen.

Koska Neitsyt Maria on Jumalan Pojan äiti, hän on myös koko kirkon äiti. Maria otti Jumalalta tehtävän vastaan, vaikkei tiennyt, mihin se voi johtaa. Hän luotti Jumalaan ja Pyhän Hengen johdatukseen. Samassa luottamuksessa myös uusi kirkkoherra käy tehtäväänsä. Virkaan asettaminen tapahtuu apostolisen perinteen mukaisesti rukoukselle ja kätten päälle panemisella. Me rukoilemme uuden kirkkoherran puolesta, että Pyhä Henki asettuisi myös hänen päällensä ja siunaisi häntä.

Pyydän nyt notaaria lukemaan tuomiokapitulin antaman viranhoitomääräyksen.