Piispantarkastus

Piispantarkastuksen tarkoitus on auttaa seurakuntaa toteuttamaan Kristuksen antamaa todistuksen ja palvelun tehtävää omalla paikkakunnallaan. Se on hengellinen matka, jolla piispa ja kapituli kulkevat hetken aikaa yhdessä seurakunnan kanssa. Sillä vahvistetaan seurakunnan yhteyttä muuhun hiippakuntaan ja koko kirkkoon.

Piispantarkastus pidetään kussakin seurakunnassa suunnilleen joka kymmenes vuosi. Piispantarkastus on noin vuoden pituinen prosessi.

Seurakunnan tarpeisiin

Tampereen hiippakunnassa piispantarkastus ymmärretään seurakunnassa tapahtuvaksi ohjatuksi oppimisprosessiksi ja hengelliseksi matkaksi, joka huipentuu piispanvisitatioon. Piispantarkastuksen perusajatus on ennen kaikkea seurakunnan työn tueksi tarjottava itsearviointiprosessi. Piispantarkastuksen sisällöt sovitaan yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Prosessin avaus

Piispantarkastus alkaa piispan vierailulla seurakunnassa noin vuosi ennen visitaatiota. Piispa osallistuu seurakunnan kanssa messuun, ja sen jälkeen seurakuntalaisia kutsutaan yhdessä pohtimaan sitä, miten olisi hyvä suuntautua tulevaisuuteen.

Itsearviointi

Itsearviointiprosessi on konsultin tukema ja ohjaama prosessi seurakunnan työyhteisölle ja luottamushenkilöille. Seurakunta arvioi itse, minkä kysymysten äärellä heidän juuri nyt olisi hyvä työskennellä sekä pysähtyy pohtimaan sitä, missä he työyhteisönä ja seurakuntana juuri nyt ovat. Se voi olla toimintaympäristön muutoksen tutkimista yhdessä tai unelmointia siitä, millaista seurakuntaa haluamme olla rakentamassa. Työskentelyihin kokoonnutaan noin 3–6 kertaa.

Hallinnon tarkastus

Hiippakunnan lakimiesasessori, lääninrovasti ja mahdollisesti pappisasessori huolehtivat hallinnon tarkastamisesta. Se kattaa seurakunnan kirkonkirjat, arkiston, hallinnon, omaisuuden ja rahastot.

Piispan vierailu

Piispantarkastus huipentuu piispan vierailuun, visitaatioon, seurakunnassa. Riippuen seurakunnan koosta, piispa vierailee paikan päällä kahdesta neljään päivää. Samalla päättyy seurakunnan itsearviointiprosessi. Päivien ohjelma on yleensä seurakunnan itsensä näköinen ja siihen voi kuulua vierailuja paikkakunnalla sekä työskentelyjä yhdessä työyhteisön ja luottamushenkilöiden kanssa. Vierailu huipentuu piispan messuun, joka on seurakunnan yhteinen juhla.

Piispantarkastusohje: piispantarkastusohje

Seuraavat piispantarkastukset hiippakunnan kalenterissa.

Kuva piispantarkstusprosessin kulusta kaaviona.